Oznámenie o voľnom pracovnom mieste /opatrovateľka /

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste /opatrovateľka /

V Kremnici, 07. 01. 2021

Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste v meste Kremnica:

Názov pracovného miesta:         opatrovateľka

Zaradenie zamestnanca na oddelení: organizačnom a správnom Mestského úradu  mesta Kremnica

Rozsah pracovného úväzku:      37,5 h týždenne

Informácia o výške platu:           minimálne 623,00 Eur/ mesačne

Kvalifikačné predpoklady:

–   Opatrovateľský kurz v rozsahu 220 hodín

Ďalšie predpoklady výkonu práce:

–   Zodpovednosť

–   Bezúhonnosť

–   Flexibilita

Charakteristika pracovného miesta:

– výkon opatrovateľskej činnosti v domácnosti opatrovaného

– úkony opatrovateľskej činnosti

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania

2. Štruktúrovaný životopis s priebehom doterajších zamestnaní

3. Písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov za účelom pracovného pohovoru v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o         ochrane osobných údajov.

 

Termín nástupu:        20.01.2021                   Zasielanie žiadostí do 18.01.2021

 

Kontaktná adresa:                                                                          Bližšie informácie o pracovnom mieste:
Mestský úrad Kremnica                                                                Petra Miková
Štefánikovo námestie 1/1                                                              referent úseku sociálnych vecí – opatrovateľky
967 01  Kremnica                                                                            kontakt: 045/228 97 94 
e-mail: zuzana.lanckova@kremnica.sk                                    e-mail: petra.mikova@kremnica.sk

                                                                                 

 

 

 

 

 

                       

                                                                                                          Ing. Mgr. Alexander Ferenčík                                                                                                                          primátor mesta

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Zdieľať tento príspevok.