Opatrenia na úseku dokladov a evidencií v súvislosti s krízovou situáciou