Zabezpečiť lepšie vzdelávacie podmienky pre žiakov Základnej školy Pavla Križku