Oznámenie o voľnom pracovnom mieste /referent oddelenia technických služieb – administratívny zamestnanec /

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste /referent oddelenia technických služieb – administratívny zamestnanec /

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE
/referent oddelenia technických služieb – administratívny zamestnanec /


Názov pracovného miesta:
referent oddelenia technických služieb
Zaradenie zamestnanca na oddelení: technických služieb mesta Kremnica
Rozsah pracovného úväzku: 37,5 h týždenne
Informácia o výške platu: minimálne 692,00 Eur/ mesačne

Termín nástupu: 15.03.2021                  
Zasielanie žiadostí: do 05.03.2021   

Charakteristika pracovného miesta:

 • evidencie skladu, výdaj zo skladu
 • vedenie pokladne, mesačné zúčtovanie, výkazy, práca s hotovosťou (nákup materiálu, poplatky za WC, poplatky tržnica)
 • OOPP – nákup, evidencia, kontrola
 • tržnica – výber poplatkov, povolenie na predaj
 • koordinácia prevádzky mestského WC
 • nákup materiálu
 • vedenie spotreby elektrickej energie a vody, rozúčtovanie elektrickej energie
 • objednávky
 • práca s rozpočtom –  zápis, kontrola čerpania, požiadavky
 • vedenie dochádzky a evidencia práce zamestnancov, VPP, vypracovanie podkladov k mzdám
 • inventúra majetku TS
 • vedenie evidencie v oblasti odpadového hospodárstva

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
 2. Štruktúrovaný životopis s priebehom doterajších zamestnaní
 3. Písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov za účelom pracovného pohovoru v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Kontaktná adresa:                                           
Mestský úrad Kremnica                                   
Štefánikovo námestie 1/1                                 
967 01  Kremnica                                          
e-mail: zuzana.lanckova@kremnica.sk 

Bližšie informácie o pracovnom mieste:
Ing. Lucia Királyová
vedúca odd. technických služieb
kontakt: 045/674 29 51
e-mail: lucia.kiralyova@kremnica.sk          

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Zdieľať tento príspevok.