Domov

Aktuálne info

1. júna 2020

Oznámenie zriaďovateľa o prevádzke Základnej umeleckej školy J. L. Belu v Kremnici

ZUŠ-oznámenie
21. mája 2020

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste /závozník/

V Kremnici, 21. 05. 2020   OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE /závozník /      Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. […]