Jarmok – program, organizačný poriadok, cenník, prihláška

JARMOK 2020  Z R U Š E N Ý !!!

 

 

Aktuálny oznam pre predajcov na jarmoku

INFORMÁCIA PRE ZÁUJEMCOV O PREDAJ NA KREMNICKOM JARMOKU:

 Cechové hody kremnické –  30. Kremnický jarmok sa uskutočnia  24. – 25. júla 2020 na Štefánikovom námestí.

Ostatné námestia a ulice sa obsadzovať predajnými stánkami nebudú.

V piatok sa začne jarmok popoludní programom na hlavnom pódiu a otvorená bude len gastrozóna a detská zóna.

Kompletný jarmok s remeselnými a ostatnými predajnými stánkami bude v sobotu 25. júla v čase od 10.00 do 21.00 hod.

Počet predajných miest bude značne obmedzený, preto si organizátor vyhradzuje právo výberu predajcov podľa vhodnosti sortimentu v súlade s tematickým zameraním podujatia.

Akceptované budú len správne vyplnené a vlastnoručne podpísané tlačivá žiadostí.

Ďakujeme za porozumenie.

prihlášky sú v dvoch formátoch, vyberte si ktorý vám vyhovuje:

[pdf] Žiadosť pre predajcov spotrebného tovaru a remeselníkov

[doc] Žiadost pre predajcov spotrebného tovaru a remeselníkov

[pdf] Žiadosť pre predajcov GASTRO

[doc] Žiadosť pre predajcov GASTRO

[pdf] Čestné vyhlásenie

[doc]Čestné vyhlásenie

[doc]Súhlas dotknutej osoby

Žiadosti zasielajte na:

Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44, 967 01 Kremnica s označením “Kremnický jarmok”

alebo na email: svetlana.sverhova@kremnica.sk, 045/ 2289786, 0910 998 836

 

SADZBA DANE ZA ZÁBER VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

NA KREMNICKOM JARMOKU 2020

 Mesto Kremnica určuje zóny a sadzbu dane za záber verejného priestranstva za každý

aj začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:

Zóna A  – dolná časť Štefánikovho námestia

                  od Dolnej brány po budovu Mincovne Kremnica š.p.

stánok, auto, priľahlá plocha s vystaveným tovarom ………………………………… 4 € / m² / deň

 

Zóna B  – vrchná časť Štefánikovho námestia

                 od Mincovne Kremnica š.p. po priestranstvo pred Rímsko-katolíckym farským               úradom

stánok, auto, priľahlá plocha s vystaveným tovarom ………………………………… 3 € / m² / deň

 

Zóna C  – časť Štefánikovho námestia popri hlavnom chodníku od Dolnej brány smerom               k Mestskému úradu,

                  chodník od Dolnej brány smerom k NBS-Múzeu mincí a medailí

stánok, auto, priľahlá plocha s vystaveným tovarom ………………………………… 2 € / m² / deň

 

Gastro zóna – časť Štefánikovho námestia od terasy bistro-kaviarne Gramo Galeria po vstup                do Mincovne Kremnica š.p.

stánok, auto …………………………………………………………………………………………. 5 € / m² / deň

 

Mini gastro – (ponúka len jeden sortiment) – umiestnenie podľa pokynov a možností                            usporiadateľa

stánok, auto …………………………………………………………………………………………  4 € / m² / deň

 

 

UPOZORNENIE

Organizátor si vyhradzuje právo výberu predajcu na jarmoku.

Organizátor rozhoduje o pridelení predajného miesta, nikto nemá právo nárokovať si pridelenie akéhokoľvek miesta.

Remeselníci sú oslobodení od platby dane.