Miroslava Vojtková

19. augusta 2019

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby a o upustení od ústneho pojednávania

                                                                                                                                                                                               Dňa 18.06.2019 […]
16. augusta 2019

Výzva na voľby členov rady školy

Mesto Kremnica v zmysle 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z.  v znení vyhlášky č. 230/2009 vyhlasuje výzvu na voľbu členov rady pri ZŠ Pavla Križku, […]
7. augusta 2019

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny   Oznamujeme vám, že dňa                                         […]
1. augusta 2019

Územný plán mesta Banská Bystrica – zmeny a doplnky

Územný plán mesta Banská Bystrica Zmeny a doplnky – č._5_opätovne
1. augusta 2019

Všeobecné záväzné nariadenie

Všeobecné zaväzné nariadenie ZaD č. 4
29. júla 2019

Žiadosti o poskytnutie dotácií v oblasti športu a telesnej kultúry si môžete podať do 31. augusta 2019

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kremnica č.11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, v znení neskorších zmien a doplnkov, je možné v termíne do 31.augusta 2019  predložiť žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta.   Dotácie […]
26. júla 2019

Komiksy o Emilovi z Kremnice môžete vidieť v galérii Akropolička

Emil z Kremnice vychádza v Kremnických novinách od roku 2015. Všetkých jeho doterajších 47 vydaní môžete vidieť v mini galérii Akropolička pred kinom Akropola.   Arter Eniac (Tomáš Cíger), autor […]
26. júla 2019

Publikácia Lesy v dejinách Kremnice je na svete

júna bola v Kremnici pokrstená kniha Lesy v dejinách Kremnice. Ako inak, ihličím. Z brožúrky 300 stranová publikácia Nápad zhromaždiť a uverejniť informácie o histórii kremnických lesov vznikol v roku […]