Miroslava Vojtková

10. augusta 2020

In-line dráha na Štadióne Rudolfa Čillíka bude rozšírená o trasu pre začiatočníkov

In-line okruh na Skalke, ktorý je určený skôr pokročilejším korčuliarom, by sa mal už čoskoro rozšíriť o 400 metrov dlhú trasu na rovine. Tú by podľa primátora mesta Alexandra Ferenčíka […]
10. augusta 2020

Nový ferratový svet na Skalke mesto otvorí už v druhej polovici augusta

Lezecký raj pre všetkých návštevníkov Skalky začalo mesto budovať tento rok. Práce sú aktuálne v štádiu dokončovania, novinky by chceli predstaviť v druhej polovici augusta. Nový ferratový svet v starej […]
10. augusta 2020

Zmeny v triedení kuchynského odpadu sa dotknú aj Kremničanov  

Novela zákona o odpadoch Koncom novembra 2019 bola schválená pomerne rozsiahla novela zákona o odpadoch  č. 79/2015 Z.z., ktorá sa vo veľkej miere dotkne aj všetkých obcí a miest. Najväčšia […]
10. augusta 2020

Budú diviaky ešte znehodnocovať majetok a úrodu záhradkárom?

Záhradkári z osádok  sa sťažovali, že im ploty a úrodu znehodnocuje divá zver najmä diviaky. Blíži sa obdobie dozrievania ovocia a dobrú úrodu vykazuje i zelenina, ktoré sú lahôdkou pre […]
3. augusta 2020

Zápisnica č. 5/2020 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 11. 06. 2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici ___________________________________________

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin […]
30. júla 2020

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich pracovných […]
23. júla 2020

Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania

                                                                                                                                                                                                                         Váš list/zo dňa Naše číslo     Vybavuje / (                                Kremnica 27. 05. 2020 Výst.2020/00622   Rajchmanová 228 97 32 21. 07. 2020   Spoločenstvo vlastníkov […]
23. júla 2020

Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania

                                                                                                                                                                                                                        Váš list/zo dňa Naše číslo     Vybavuje / (                                Kremnica 27. 05. 2020 Výst.2020/00621   Rajchmanová 228 97 32 21. 07. 2020   Spoločenstvo vlastníkov […]