Miroslava Vojtková

28. novembra 2019

Situácia s kamiónmi v meste nemá jednoduché riešenie

Začiatkom novembra sa primátor mesta Alexander Ferenčík stretol s občanmi Kremnice k situácii na ceste I/65, ktorá sa po rekonštrukcii hlavného ťahu stala pre mnohých takmer neúnosnou. Priechod cez hlavnú […]
28. novembra 2019

Parkovanie v Kremnici PO NOVOM

Mesto do konca roka rozšíri spoplatnené parkovacie plochy v Kremnici. Platiť sa bude už aj na Skalke. Na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľtva poslanci schválili aj zvýšenie cien parkovného.   Spoplatnené […]
22. novembra 2019

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kremnica 7/2019

o dočastnom a trvalom parkovaní motorových vozidiel 
21. novembra 2019

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky

Poplatok za žiadosť o zápis matričnej udalosti  (narodenie, sobáš, úmrtie), ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky  10 € Prílohy, ktoré je potrebné predložiť sú uvedené v každom zápise. Vybavené podľa dohody U […]
20. novembra 2019

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Cesta 1-65_ vyvlastňovacie_konanie
19. novembra 2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 6/2019 o dani z nehnuteľností

Mesto Kremnica v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, […]
18. novembra 2019

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 14.11.2019

18. novembra 2019

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk Dolná brána a Barbakan výmena strešnej krytiny