Mestské zastupiteľstvo

3. augusta 2020

Zápisnica č. 5/2020 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 11. 06. 2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici ___________________________________________

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin […]
22. júna 2020

Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11. júna 2020

Uznesenie číslo 67/2006 vo veci  vzdania sa poslaneckého mandátu.   M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A / b e r i e   n a v e […]
15. júna 2020

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 11.6.2020

11. júna 2020

Zápisnica č. 4/2020 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 14. 05. 2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

  Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, […]
1. júna 2020

Zápisnica č. 3/2020 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 16. 04. 2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

 Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. […]
1. júna 2020

Zápisnica č. 2/2020 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 12. 03. 2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. […]
22. mája 2020

Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 14.5.2020

15. mája 2020

Uznesenia zo 4. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. mája 2020

Uznesenie číslo 58/2005 vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e […]