17. decembra 2019

Uznesenia z 12. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. decembra 2019

Uznesenie číslo 178/1912   vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.   M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a    […]
15. novembra 2019

Uznesenia z 11. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa  14. novembra 2019

Uznesenie číslo 160/1911   vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.   M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n […]
22. októbra 2019

Uznesenia z 10. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 17. októbra 2019

  Uznesenie číslo 146/1910   vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.   M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e […]
20. septembra 2019

Uznesenia z 9. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 19. septembra 2019

Uznesenie číslo 108/1909 vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.   M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  […]
14. júna 2019

Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 13. júna 2019

Uznesenie číslo 85/1906   vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.   M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n […]
17. mája 2019

Uznesenia zo 7. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. mája 2019

Uznesenie číslo 76/1905   vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.   M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n […]
12. apríla 2019

Uznesenia zo 6. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11. apríla 2019

Uznesenie číslo 57/1904 vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.   M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  […]
19. marca 2019

Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. marca 2019

Uznesenie číslo 30/1903 vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.   M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  […]