22. júna 2020

Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11. júna 2020

Uznesenie číslo 67/2006 vo veci  vzdania sa poslaneckého mandátu.   M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A / b e r i e   n a v e […]
15. mája 2020

Uznesenia zo 4. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. mája 2020

Uznesenie číslo 58/2005 vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e […]
20. apríla 2020

Uznesenia z 2. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. marca 2020

Uznesenie číslo 19/2003 vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.   M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n […]
20. apríla 2020

Uznesenie z 3. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. apríla 2020

Uznesenie číslo 33/2004 vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.   M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  […]
7. februára 2020

Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 6. februára 2020

Uznesenie číslo 1/2002 vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.   M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  […]
17. decembra 2019

Uznesenia z 12. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. decembra 2019

Uznesenie číslo 178/1912   vo veci stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Kremnica.   M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a    […]
15. novembra 2019

Uznesenia z 11. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa  14. novembra 2019

Uznesenie číslo 160/1911   vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.   M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n […]
22. októbra 2019

Uznesenia z 10. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 17. októbra 2019

  Uznesenie číslo 146/1910   vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.   M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e […]