9. decembra 2020

Zápisnica z elektronického hlasovania Mestského zastupiteľstva v Kremnici per rollam zo dňa 3.12.2020

Zápisnica 3.12.2020
9. decembra 2020

Zápisnica č. 9/2020 z Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa12.11.2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. […]
13. novembra 2020

Zápisnica z elektronického hlasovania per rollam 30.10.2020

Mestské zastupiteľstvo v Kremnici Na základe pokynu primátora  Ing.Mgr. Alexandra Ferenčíka  rozoslala zástupkyňa primátora Iveta Ceferová dňa 29.10.2020 poslancom MsZ e-mail so žiadosťou o zahlasovanie per rollam. Predmet hlasovania bol […]
11. novembra 2020

Zápisnica č. 8/2020 z Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 15. 10. 2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. […]
19. októbra 2020

Zápisnica č. 7/2020 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 17. 09. 2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

 Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. […]
17. septembra 2020

Zápisnica č. 6/2020 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 13.08.2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

 Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. […]
3. augusta 2020

Zápisnica č. 5/2020 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 11. 06. 2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici ___________________________________________

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  PaedDr. Tibor Ferenčík Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin […]
11. júna 2020

Zápisnica č. 4/2020 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 14. 05. 2020 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

  Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Marián Vojtko, Dis.art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volková,  Ing. Viera Vaská, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, […]