5. júna 2019

Smernica č. 1/2019 o poskytovaní príspevku na rekreáciu

Smernica č. 1/2019 o poskytovaní príspevku na rekreáciu
18. marca 2019

Zásady vedenia pokladne Mestského úradu v Kremnici

Zásady vedenia pokladne dodatok 14
28. mája 2018

Smernica č. 4/2012 Poskytovanie stravných lístkov zamestnancom Mesta Kremnica – Dodatok č. 8

OBSAH A LIST ZMIEN Kapitola číslo: Názov kapitoly Zmena číslo: Dátum zmeny: 1. Úvodné ustanovenia     2. Zmena hodnoty  stravného lístka a zmeny v položke zamestnanec Smernice č. 4/2012 o poskytovaní stravných […]
30. septembra 2016

Smernica č. 1_2016 o finančnom riadení a vykonávaní finančnej kontorly v meste Kremnica

   Smernica č. 1_2016 o finančnom riadení a vykonávaní finančnej kontorly v meste Kremnica      
4. júla 2016

Smernica č. 4/2012 Poskytovanie stravných lístkov zamestnancom Mesta Kremnica Dodatok č. 6

  Ing. Mgr. Alexander Ferenčík primátor mesta
11. februára 2013

Interná smernica č. 1/2013 – Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mesta Kremnica

Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mesta Kremnica Poradové číslo smernice: 1/2013 Vypracoval: Mgr. Silver Jurtinus Schválil: RNDr. Zuzana Balážová Dátum vyhotovenia internej smernice: 11. 02. 2013 Za správnosť smernice […]
25. mája 2012

04/2012: Inerná smernica pre poskytovanie stravných lístkov

Interná smernica č. 4 /2012 Pre poskytovanie stravných lístkov Poradové číslo smernice: 04/2012 Vypracoval: Buchalová Zdena Schválil: RNDr. Zuzana Balážová Dátum vyhotovenia internej smernice: 24.05.2012 Za správnosť smernice zodpovedá: Ing. […]
19. marca 2012

02/2012: Smernica pre posúdenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek pri práci so zobrazovacou jednotkou v zmysle nariadenia vlády č. 276/2006 Z.z.

Názov organizácie: MESTSKÝ ÚRAD V KREMNICI Názov internej smernice: Smernica na posúdenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek pri práci so zobrazovacou jednotkou v zmysle nariadenia vlády č. 276/2006 Z.z. Poradové […]