Novinky

3. apríla 2020

Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní vykonávať dobrovoľnícku činnosť v karanténnom zariadení MV SR.

na základe požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dostala Sekcia krízového riadenia MV SR za úlohu vypracovať zoznam dobrovoľníkov z radov dobrovoľníckych organizácii (predovšetkým dobrovoľné hasičské zbory, miestne spolky Slovenského Červeného kríža, […]
1. apríla 2020

Informácia o zmene cestoného poriadku s účinnosťou od 2. 4. 2020

Banskobystrický samosprávny kraj informuje o zmenách cestovných poriadkov liniek prímestskej autobusovej dopravy v režime nazvanom „Sobota Plus“, ktoré vstúpia do platnosti od 2.4.2020. https://www.bbsk.sk/sobotaplus Tieto zmeny zavádzame spolu s dopravcami v súvislosti […]
1. apríla 2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme vám, že dňa                                                 24.04.2018 od […]
31. marca 2020

Nakladanie s odpadom v súvislosti s koronavírusom – Usmernenie MŽP

S novým týždňom sa opäť otvoria zberné dvory
31. marca 2020

Aktuálna informácia pre daňovníkov miestnych daní v roku 2020  

Vážení občania, daňovníci, poplatníci Mesto Kremnica oznamuje všetkým občanom, daňovníkom, poplatníkom, že v prípade záujmu platby dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny odpad, aby kontaktovali zamestnankyne […]
31. marca 2020

Oznámenia o zámere mesta Kremnica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Kremnica
30. marca 2020

Banská Bystrica zriaďuje infolinku

Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje občanom, že dňom 30.03.2020 zriaďuje infolinku k problematike týkajúcej sa COVID19, ktorá bude prevádzkovaná každý pracovný deň od 8,00 hod. do 20,00 hod. Telefónne čísla call […]
30. marca 2020

Zber a vývoz odpadu

Oddelenie TS, oznamuje obyvateľom mesta, že zber a vývoz odpadu bude prebiehať nasledovne: ZBERNÝ DVOR bude pre obyvateľov znovu sprístupnený od pondelka 30. marca 2020 každý pracovný deň čase od […]