Novinky

31. januára 2020

Slovenské divadlo tanca sa v Kremnici predstaví s výnimočným dielom Rómeo a Júlia. O predstavení sme sa rozprávali s režisérom Jánom Ďurovčíkom

,,Slovenské divadlo tanca je najprestížnejšie slovenské tanečné teleso, vystupovalo v New Yorku, Tokiu, Londýne, Paríži, Ríme. A zrazu príde aj do Kremnice,” hovorí umelecký vedúci divadla Ján Ďurovčík s tým, […]
31. januára 2020

Novinky v Relax centre na Skalke potešia návštevníkov wellnessu

Relax centrum na Skalke pripravilo pre svojich návštevníkov pár atraktívnych noviniek. Vzhľadom k rozširovaniu služieb zariadenia sa pristúpilo aj k navýšeniu ceny vstupného do wellnessu. K suchej, parnej, eukalyptovej, infra […]
28. januára 2020

Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti vybudovaním CIZS v Kremnici

Cieľom projektu je vznik Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kremnica, ktoré je centrom spádovej oblasti Kremnica. Realizáciou infraštruktúrnych investícií do existujúceho stavebného objektu zdravotného strediska v Kremnici a obstaraním špecializovanej zdravotníckej techniky a príslušného […]
27. januára 2020

Kremnica získala grant na projekt WiFi pre mesto Kremnica

Projekt je zameraný na vybudovanie WiFi prístupového bodu na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým  občanom a návštevníkom mesta k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Prístupové body budú umiestnené […]
27. januára 2020

Žiadosti o poskytnutie dotácií v oblasti športu a telesnej kultúry si môžete podať do 29. februára 2020

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kremnica č.11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, v znení neskorších zmien a doplnkov, je možné v termíne do 29. februára 2020  predložiť žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta. Dotácie […]
23. januára 2020

Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2020 – upozornenie

Povinnosti chovateľa HZ 2020
22. januára 2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 1.polrok

Návr plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolérky mesta Kremnica na 1.polrok
21. januára 2020

Oznámenie o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie