25. júna 2020

Kvapka krvi

Slovenský Červený kríž v Žiari nad Hronom v spolupráci s Mestom Kremnica oznamuje všetkým darcom krvi, že dňa  20.08. 2020, t. j. vo štvrtok v čase od 7.30 hod. do 10.00 hod. sa uskutoční […]
6. mája 2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme vám, že dňa                                                                                             […]
29. apríla 2020

Zaburinenie pozemkov – upozornenie

Upozornenie
31. marca 2020

Aktuálna informácia pre daňovníkov miestnych daní v roku 2020  

Vážení občania, daňovníci, poplatníci Mesto Kremnica oznamuje všetkým občanom, daňovníkom, poplatníkom, že v prípade záujmu platby dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny odpad, aby kontaktovali zamestnankyne […]
30. marca 2020

Zber a vývoz odpadu

Oddelenie TS, oznamuje obyvateľom mesta, že zber a vývoz odpadu bude prebiehať nasledovne: ZBERNÝ DVOR bude pre obyvateľov znovu sprístupnený od pondelka 30. marca 2020 každý pracovný deň čase od […]
12. marca 2020

Opatrenia v Kremnici súvisiace s mimoriadnou situáciou v krajine

Informácia pre obyvateľstvo k prenesenému výkonu štátnej správy V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 111/2020 zo dňa 11. 3. 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia […]
5. marca 2020

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 V Kremnici, 05. marca 2020     OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE – sezónny zamestnanec na oddelení mestskej zelene –   Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. […]
3. decembra 2019

Zber triedeného odpadu z domácností v roku 2020

Na území mesta Kremnica sa komunálny odpad triedi na samostatné druhy separovaných odpadov : papier, sklo, plasty, železný odpad. Tento vyseparovaný odpad sa v rodinných a bytových domoch ukladá do vriec a každá […]