18. januára 2021

Oznam pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica

Mestský úrad v  Kremnici upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica, na povinnosť v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. […]
17. januára 2021

Aktuálne informácie o bežeckých tratiach na Skalke

Pre milovníkov bežeckého lyžovania prinášame denné aktuálne informácie o bežeckých tratiach na Skalke pri Kremnici. Detaily v tabuľke. Nezabúdajte pri športovaní dodržiavať nariadenia ÚKŠ a RÚVZ.  Stav dňa: 17.1.2021  Trasa: […]
7. januára 2021

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste /opatrovateľka /

V Kremnici, 07. 01. 2021 Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších […]
4. januára 2021

Aktuálne úradné hodiny na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica platné od 4.1.2021 do 24.1.2021

„V zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.12.2021 Vám oznamujeme, že v období od 4.1.2021 do 24.1.2021 sa úradné hodiny na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica […]
21. decembra 2020

Evanjelické bohoslužby v Kremnici v čase lockdownu nebudú

Predsedníctvo Evanjelického cirkevného zboru v Kremnici s prevažnou podporou zborových presbyterov pristúpili ku kroku nekonať služby Božie počas Vianoc a ďalších sviatočných dní ani v Kremnici, ani v Žiari nad Hronom. […]
15. decembra 2020

Zvoz komunálneho odpadu počas Vianočných sviatkov a Silvestra

Mestský úrad Kremnica, oddelenie technických služieb, upozorňuje občanov mesta Kremnica na zmenu zberu komunálneho odpadu z rodinných domov počas Vianočných sviatkov v roku 2020 a Silvestra. VIANOČNÉ SVIATKY  / 52.týždeň /   […]
29. októbra 2020

Materskú školu na Langsfeldovej ulici čakajú rozsiahlejšie opravy na dolnom poschodí

Na konci septembra bola v Materskej škole na Langsfeldovej ulici na pár dní prerušená prevádzka. Dôvodom bol havarijný stav vodovodu. Prasknutá vodovodná hadička pod umývadlom spôsobila vytečenie veľkého množstva vody na […]
29. apríla 2020

Zaburinenie pozemkov – upozornenie

Upozornenie