Technické služby informujú

8. apríla 2020

DÔLEŽITÁ VÝZVA: Koronavírus vs. triedenie odpadov

31. marca 2020

Nakladanie s odpadom v súvislosti s koronavírusom – Usmernenie MŽP

S novým týždňom sa opäť otvoria zberné dvory
30. marca 2020

Zber a vývoz odpadu

Oddelenie TS, oznamuje obyvateľom mesta, že zber a vývoz odpadu bude prebiehať nasledovne: ZBERNÝ DVOR bude pre obyvateľov znovu sprístupnený od pondelka 30. marca 2020 každý pracovný deň čase od […]
23. marca 2020

Predbežné opatrenie mesta Kremnica pri narábaní s odpadom z domácností, ktoré sú v karanténe alebo majú podozrenie na nákazu

Mesto Kremnica, žiada ľudí v karanténe, prípadne s podozrením na nákazu, aby sa riadili určenými pravidlami, ako narábať s odpadom z domácnosti. Odpad, ktorý vzniká v takejto domácnosti treba vložiť do […]
19. marca 2020

Obmedzenie aj pri nakladaní s odpadmi

Dovoľte nám touto cestou Vás informovať o našej aktuálnej výzve adresovanej verejnosti ako reakcii na aktuálnu situáciu ohľadom šírenia koronavírusu. V týchto dňoch totiž dochádza k obmedzeniam aj pri nakladaní s […]
29. februára 2020

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

 Mesto Kremnica v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019.   Úroveň vytriedenia odpadu za rok 2019 je […]