Technické služby informujú

21. decembra 2020

Zber triedeného odpadu z domácností v roku 2021

Na území mesta Kremnica sa komunálny odpad triedi na samostatné druhy separovaných odpadov : papier, sklo, plasty, železný odpad. Tento vyseparovaný odpad sa v rodinných a bytových domoch ukladá do vriec a každá […]
15. decembra 2020

Zvoz komunálneho odpadu počas Vianočných sviatkov a Silvestra

Mestský úrad Kremnica, oddelenie technických služieb, upozorňuje občanov mesta Kremnica na zmenu zberu komunálneho odpadu z rodinných domov počas Vianočných sviatkov v roku 2020 a Silvestra. VIANOČNÉ SVIATKY  / 52.týždeň /   […]
9. decembra 2020

Pozrite si blog s užitočnými informáciami o triedení a recyklácii odpadu

Zostava vzdelávací a informačných materiálov online formou pre samosprávy    
25. septembra 2020

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre objemný komunálny odpad z domácností

Od  05. 10. 2020 – 07. 10. 2020 Ul. ČSA – bytovka č. 265/60 pri závode Elba Ul. ĆSA – pri Psychiatrickej nemocnici Ul. ĆSA –  vjazd do školy pre […]
10. augusta 2020

Zmeny v triedení kuchynského odpadu sa dotknú aj Kremničanov  

Novela zákona o odpadoch Koncom novembra 2019 bola schválená pomerne rozsiahla novela zákona o odpadoch  č. 79/2015 Z.z., ktorá sa vo veľkej miere dotkne aj všetkých obcí a miest. Najväčšia […]
8. apríla 2020

DÔLEŽITÁ VÝZVA: Koronavírus vs. triedenie odpadov

31. marca 2020

Nakladanie s odpadom v súvislosti s koronavírusom – Usmernenie MŽP

S novým týždňom sa opäť otvoria zberné dvory
30. marca 2020

Zber a vývoz odpadu

Oddelenie TS, oznamuje obyvateľom mesta, že zber a vývoz odpadu bude prebiehať nasledovne: ZBERNÝ DVOR bude pre obyvateľov znovu sprístupnený od pondelka 30. marca 2020 každý pracovný deň čase od […]