Úradné oznamy

19. augusta 2019

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby a o upustení od ústneho pojednávania

                                                                                                                                                                                               Dňa 18.06.2019 […]
1. augusta 2019

Územný plán mesta Banská Bystrica – zmeny a doplnky

Územný plán mesta Banská Bystrica Zmeny a doplnky – č._5_opätovne
1. augusta 2019

Všeobecné záväzné nariadenie

Všeobecné zaväzné nariadenie ZaD č. 4
29. júla 2019

Žiadosti o poskytnutie dotácií v oblasti športu a telesnej kultúry si môžete podať do 31. augusta 2019

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kremnica č.11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, v znení neskorších zmien a doplnkov, je možné v termíne do 31.augusta 2019  predložiť žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta.   Dotácie […]
25. júla 2019

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška
19. júla 2019

Oznámenie o začatí prác

Oznámenie o začatí prác  
20. júna 2019

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Oznámenie
7. júna 2019

Verejná vyhláška

Žiadosť o zmenu termínu ukončenia stavby