Samospráva

11. decembra 2014

Vyjadrenia poslancov Popovej a Petráša k prvému MsZ

Poslanci Klára Popová a Ivan Petráš odmietli autorizovať svoje vyjadrenia v článku “Prvé rokovanie nového zastupiteľstva zanechalo rozpačitý dojem” a požadovali, aby ich vyjadrenia boli uverejnené celé. Keďže nie je […]
22. januára 2014

Anketa: Ako hodnotíte rok 2013 a čo očakávate od roka 2014?

Január je mesiacom bilancovania, hodnotenia predošlého roka a zároveň mesiacom nových plánov do budúcnosti. Všetkým voleným predstaviteľom kremnickej samosprávy sme preto položili tri otázky: Ako hodnotíte uplynulý rok 2013? Čo […]
14. novembra 2013

Príhovor primátorky Zuzany Balážovej k 685. výročiu mesta Kremnica

Vážené dámy, vážení páni, milí hostia! Naše mesto získalo mestské, banské a minciarske výsady od Karola Róberta z Anjou pred 685 rokmi. Tých 685 rokov bolo rokmi úspešnými, ale aj rokmi úpadku, […]
24. augusta 2013

Rokovanie krajského parlamentu navštívilo jedenásť kremnických poslancov. Tu sú ich stanoviská:

Stanoviská Informácia troch poslancov MsZ k účasti na podpore občanov nášho mesta v Banskej Bystrici dňa 23.8.2013 Poslanci MsZ v Kremnici, menovite: Igor Kríž, Dušan Privalinec, Janka Volková (nezúčastnená, ale […]
15. augusta 2013

Vyhlásenie skupiny poslancov mestského zastupiteľstva

V y h l á s e n i e  poslancov Mestského zastupiteľstva v Kremnici k neuskutočneniu zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 25.07.2013 a dňa 07.08.2013 S poľutovaním musíme konštatovať, že […]
14. augusta 2013

Primátorka mesta Zuzana Balážová vysvetľuje svoje postoje a konanie

Primátorka mesta Zuzana Balážová vysvetľuje svoje postoje a konanie: “V snahe upokojiť emócie a nájsť cestu ku štandardnému fungovaniu samosprávy Kremnice, som sa listom obrátila na poslancov mestského zastupiteľstva v […]
11. júna 2013

License of Ortac to opencast gold mining in Kremnica had expired

The Prosecutor’s Office of Banska Bystrica Region confirmed the legal opinion of Kremnica Beyon Gold civic association and also mayor of Kremnica, which claimed the license of Ortac to opencast […]
17. apríla 2013

New Report from Kremnica

On its meeting on 4 April 2013, the local government council of Kremnica discussed the letter of Ortac, s.r.o. in which it requested the councilors to take active part in […]