Správne konania

25. augusta 2017

Správne konanie číslo OMZ2017/00917

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.   Potvrdenie záujmu […]
18. júla 2017

Správne konanie – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť […]
19. júna 2017

Oznam – Správne konanie OMZ2017/00753

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.     Potvrdenie […]
17. októbra 2016

Oznam o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť […]
14. marca 2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.   Číslo konania:OMZ2016/00842  […]
10. februára 2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Číslo konania: OMZ2016/00676 Dátum zverejnenia informácie: 10. 02. 2016 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks Lipy veľkolistej (Tilia platyphyllos) s obvodom kmeňa 396cm meraným vo výške 130cm, v zmysle […]
3. februára 2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Číslo konania: OMZ2016/00644 Dátum zverejnenia informácie: 03. 02. 2016 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2ks Jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior) v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. […]
5. januára 2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Číslo konania:OMZ2016/00015 Dátum zverejnenia informácie: 5. 1. 2016 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2ks Brezy plstnatej (Betula pubescens) v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. […]