Verejné obstarávanie

14. septembra 2020

Výzva na predkladanie cenový ponúk – osobný automobil

Výzva na predkladanie cenových ponúk Osobný automobil Návrh na plnenie kritérií-ponuka na predmet zákazky a čestné prehlásenie (3)
14. júla 2020

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk Návrh na plnenie kritérií a čestné prehlásenie Technické parametre zberového vozidla na kuchynský odpad
18. novembra 2019

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk Dolná brána a Barbakan výmena strešnej krytiny  
2. septembra 2019

Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie cenových ponúk  zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so  zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 1.Identifikácia verejného obstarávateľa   Názov:                                                 […]
13. mája 2019

Výzva na predloženie ponuky – Pokládka asfaltovej vrstvy v hrúbke 6 cm

Výzva na predloženie ponuky – Pokládka asfaltovej vrstvy 
13. mája 2019

Výzva na predloženie ponuky – Čadičové kocky 4-6 cm

Výzva na predloženie ponuky – Čadičové_kocky
4. mája 2018

Verejné obstarávanie

V   Ý   Z   V  A na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác/tovarov/služieb      s názvom […]
30. septembra 2016

Pokládka asfaltovej vrstvy v hrúbke 5 cm – výzva na predloženie ponuky

V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na […]