13. mája 2019

Výzva na predloženie ponuky – Pokládka asfaltovej vrstvy v hrúbke 6 cm

Výzva na predloženie ponuky – Pokládka asfaltovej vrstvy 
13. mája 2019

Výzva na predloženie ponuky – Čadičové kocky 4-6 cm

Výzva na predloženie ponuky – Čadičové_kocky
3. júna 2014

Obnova základnej školy

Mesto Kremnica plánuje v 06/2014 vyhlásiť výzvu (podlimitná zákazka) na dodávateľa stavebných prác na predmet zákazky: „Obnova Základnej školy na Ulici Pavla Križku 392/8 v Kremnici“
14. novembra 2013

Zdôvodnenie nezrušenia postupu zadávania zákazky

Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie na malé komunálne vozidlo vo Vestníku VO č. 160/2013 zo dňa 16. 8. 2013 pod číslom 14254–WYT. Už pred vyhlásením verejného obstarávania bolo veľmi ťažké […]
17. septembra 2013

Obstarávanie komunálneho vozidla s príslušenstvom

Obstarávateľ: Mesto Kremnica Metóda: Podlimitná zákazka – tovary Vyhlásenie metódy: 13. 08. 2013 Predmet obstarávania: Komunálne vozidlo s príslušenstvom Oznámenie Verejný obstarávateľ Mesto Kremnica týmto oznamuje, že otváranie súťažných ponúk […]
20. augusta 2013

Verejné obstarávanie – komunálne vozidlo

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ Mesto Kremnica, IČO: 00320781, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, […]