Zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní

2. septembra 2019

Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie cenových ponúk  zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so  zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 1.Identifikácia verejného obstarávateľa   Názov:                                                 […]
4. mája 2018

Verejné obstarávanie

V   Ý   Z   V  A na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác/tovarov/služieb      s názvom […]
30. septembra 2016

Pokládka asfaltovej vrstvy v hrúbke 5 cm – výzva na predloženie ponuky

V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na […]
27. júna 2016

Výzva na predloženie ponuky – pokládka čadičových a žulových kociek

V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na […]
27. júna 2016

Výzva na predloženie ponuky – čadičové kocky 4 – 6 cm

V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na […]
27. júna 2016

Výzva na predloženie ponuky – pokládka asfaltovej vrstvy v hrúbke 5 cm

V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na […]
16. júna 2016

Výzva na predloženie ponuky – pokládka asfaltovej vrstvy

V  Ý  Z  V A na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác/tovarov/služieb s názvom […]
3. septembra 2015

Výzva na predloženie ponuky – pokládka asfaltovej vrstvy

Výzva na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác/tovarov/služieb […]