Zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní

4. júna 2014

Výzva na predloženie ponuky: sanácia oporného múru

Výzva na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác/tovarov/služieb […]
9. apríla 2014

Výzva na predloženie ponuky na dodanie projektu obnovy telocvične

Výzva č. 2014/00718 na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na […]
24. marca 2014

Výzva na predloženie ponuky – monitoring skládky

Výzva na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác/tovarov/služieb […]
24. marca 2014

Výzva na predloženie ponuky – kontajner 11 m3

Výzva na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác/tovarov/služieb […]
13. marca 2014

Výzva na predloženie ponuky – Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov

Výzva č. 2014/00633 na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na […]
12. marca 2014

Výzva na predloženie ponuky – nákup ochranných odevov

Výzva na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác […]
18. novembra 2013

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác […]
6. novembra 2013

Výzva na predloženie ponuky – oprava chodníka

Výzva na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác […]