Voľby do samosprávy

12. novembra 2018

Volebné výsledky 2018

Volebné výsledky 2018
9. novembra 2018

Informácie pre voličov o spracúvaní osobných údajov

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:                                                Prevádzkovateľ          Mesto Kremnica         IČO:                             00320781        Sídlo:                           Štefánikovo námestie 1/1                                             967 01            Kremnica        Kontakt:                     msu@kremnica.sk      tel. č. 045 – 228 […]
9. novembra 2018

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

                                                                                                                                                                                Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:                         Prevádzkovateľ:                     Mesto Kremnica         IČO:                                          00320781        Sídlo:                                        Štefánikovo námestie 1/1                                                          967 01           Kremnica        Kontakt:                                   […]
21. septembra 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

pre voľby starostu obce – primátora mesta – starostu mestskej časti1) ……….Kremnica………………………………………. Obec – Mesto – Mestská časť1) Kremnica…………………………………………………………. uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. […]
21. septembra 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

pre voľby do Obecného – Mestského – Miestneho1) zastupiteľstva v Kremnici. Obec – Mesto – Mestská časť1) Kremnica   uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o […]
30. augusta 2018

Vymenovanie zapisovateľa mestskej volebnej komisie

Zapisovateľka_MVK
23. augusta 2018

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Obec – mesto – mestská časť1) Kremnica Obecné – Mestské – Miestne zastupiteľstvo) v Kremnici podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o […]
23. augusta 2018

Oznámenie

Mesto Kremnica v súlade s § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov […]