Výberové konania

3. júna 2020

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ/a,-ky Základnej školy, Kremnica

Výberové konanie
25. septembra 2019

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Materskej školy, Dolná č. 57/37 v Kremnici

  Mesto Kremnica v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na […]
21. februára 2019

Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Centra voľného času v Kremnici

Výberové konanie oznámenie    
10. septembra 2018

VÝBEROVÉ KONANIE

podľa ustanovenia § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia   Kvalifikačné predpoklady […]
2. mája 2018

Výberové konanie ZUŠ

Výberové konanie ZUŠ
25. mája 2017

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici

Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici 1. Kvalifikačné predpoklady na výkon riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici – […]
11. apríla 2017

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE – sezónny zamestnanec na oddelení mestskej zelene

Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom […]
9. januára 2017

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – vodič nákladného vozidla

Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom […]