Záhradkári

3. marca 2017

Pozvánka na členskú schôdzu dňa 11. marca 2017

13. apríla 2016

Chemická ochrana rastlín (Spracoval: Ing. Juraj Matlák)

                      Plodina Škodlivý činiteľ Prípravok Poznámky broskyne Kučeravosť listov broskýň EFUZINE 500 SC SYLLIT 65 WP – druhý preventívny postrek […]
30. marca 2016

Cenník priemyselných hnojív 2016

  SL O V E N S K Ý    Z V Ä Z    Z Á H R A D K Á R O V  Základná organizácia Kremnica ponúka pre záhradkárov hnojivá: Cenník priemyselných hnojív 2016   N á z o […]