Zápisnice dotačnej komisie

11. marca 2020

Zápisnica č. 1/2020 zo zasadnutia komisie dotačnej konaného dňa 9.3.2020

Dotačná komisia zasadala dňa 09.03.2020                                                        Prítomní:              Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS. art., Ing. Janka Volkova, Mgr. Ondrej Horváth, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban,                                 Mgr. […]
23. septembra 2019

Zápisnica č. 3/2019 zo zasadnutia Komisie dotačnej, konaného dňa 16. septembra 2019

                                                                                                                                                 Dotačná komisia zasadala dňa 16.09.2019   Prítomní:             Ing. Viera Vaská, Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS. art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ondrej Horváth, Ing. Tomáš Heriban,                                         […]
14. júna 2019

Zápisnica č. 2/2019 zo zasadnutia Komisie dotačnej, konaného dňa 10. júna 2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Príloha č.1   Dotačná komisia zasadala dňa 10.06.2019   Prítomní:             Ing. Viera Vaská, Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS. art., Dušan Privalinec, Mgr. Martin Kapšo, Ing. Janka Volkova, […]
15. marca 2019

Zápisnica č. 1/2019 zo zasadnutia Komisie dotačnej, konaného dňa 11. marca 2019

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Dušan Privalinec, Marián Vojtko DiS. art.,                    Ing. Tomáš Heriban, MUDr. Radovan Junas MHA, Mgr. Martin Kapšo, Mgr. Ondrej […]
10. októbra 2018

Zápisnica č. 32018 zo zasadnutia Komisie dotačnej, konaného dňa 26.9.2018

                                                                                                                                      Dotačná komisia zasadala dňa 26.09.2018 o 15:30hod. Prítomní:    Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo Neprítomní:  Ing. Viera Vaská Prizvaní:     Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, […]
14. júna 2018

Zápisnica č. 2/2018 zo zasadnutia Komisie dotačnej, konaného dňa 06. 06. 2018

Dotačná komisia zasadala dňa 06.06.2018 o 15:30hod. Prítomní:    Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Eva Hrončová, Ing. Viera Vaská Neprítomní:  Bc. Martin Kapšo Prizvaní:     Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor […]
15. marca 2018

Zápisnica č. 1/2018 zo zasadnutia dotačnej komisie dňa 07. marca 2018

                                                                                                                             Dotačná komisia zasadala dňa 7.3.2018 o 15:30hod. Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Eva Hrončová, Ing. Viera Vaská, Bc. Martin Kapšo Ospravedlnený: – Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií […]
21. novembra 2017

Zápisnica č. 4/2017 zo zasadnutia mimoriadnej Komisie dotačnej, konaného dňa 08. novembra 2017

Zápisnica z dotačnej komisie 8. novembra 2017