Zápisnice dotačnej komisie

16. marca 2015

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, termín: 28. 2. 2015 Dotačná komisia zasadala dňa 11.3.2015 Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, […]
22. septembra 2014

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 8. 9. 2014

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 8. 9. 2014 Dotačná komisia zasadala dňa 8.9.2014 Prítomní: Dušan Privalinec, Ivan Petráš, Marián Vojtko, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza […]
22. septembra 2014

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 5. 2014

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 5. 2014 Dotačná komisia zasadala dňa 2.6.2014 Prítomní: Ing. Beata Kirková, Ivan Petráš, Marián Vojtko, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková […]
22. septembra 2014

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28. 2. 2014

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 28. 2. 2014 Dotačná komisia zasadala dňa 3. 3. 2014 Prítomní: Ing. Beata Kirková, Ivan Petráš, Marián Vojtko, Ing. Klára […]
8. októbra 2013

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica termín: mimoriadna dotácia Dotačná komisia zasadala mimoriadne dňa 7.10.2013 Prítomní: Ing. Beata Kirková, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko […]
7. septembra 2013

Záposnica dotačnej komisie zo dňa 3. 9. 2013

Dotačná komisia zasadala dňa 3.9.2013 Prítomní: Ing. Beata Kirková, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Milan Miškóci, Marián Vojtko Ospravedlnený: Ivan Petráš Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica, termín: […]
7. júna 2013

Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 3. 6. 2013

Dotačná komisia zasadala dňa 3.6.2013 Prítomní: Ing. Beata Kirková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková Ospravedlnení: Milan Miškóci, Marián Vojtko Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica termín: […]
6. marca 2013

Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 6. 3. 2013

Dotačná komisia zasadala dňa 6. 3. 2013 v Centre voľného času. Prítomní: Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Marián Vojtko, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková Zoznam žiadostí o […]