Zápisnice komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

2. septembra 2020

Zápisnica č. 4/2020 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 24. augusta 2020

Zápisnica_EK_24.08.2020
3. marca 2020

Zápisnica č. 2/2020 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici,konaného dňa 24. februára 2020

Zápisnica EK 24.02.2020
23. januára 2020

Zápisnica č. 1/2020 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 20. januára 2020

Zápisnica EK 20.01.2020
7. novembra 2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva, zo dňa 28. 10. 2019

Zápisnica EK 28.10.2019
7. októbra 2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva, zo dňa 30. 09. 2019

Zápisnica_EK_30.09.2019
6. septembra 2019

Zápisnica č. 6/2019 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici,konaného dňa 26. augusta 2019

Zápisnica EK 26.08. 2019
30. mája 2019

Zápisnice zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva, zo dňa 27. 05. 2019

Zápisnica_EK_27.05.2019
2. mája 2019

Zápisnica č. 4/2019 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici,konaného dňa 29. apríla 2019

Zápisnica EK 29. 04. 2019