Zápisnice komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

25. januára 2021

Zápisnica č. 1/2021 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa18. januára 2021

Zápisnica EK 18.01.2021
2. novembra 2020

Zápisnice zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva, zo dňa 26. 10. 2020

Zápisnica EK 26.10.2020
2. októbra 2020

Zápisnica č. 5/2020 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 28. septembra 2020

Prítomní:        Iveta Ceferová, Mgr. Ondrej Horváth, Ing. Marek Kurka, Ing. Dušan Makovický, Ing. Jana Kyselicová,   Neprítomní:     Ing. Mgr. Martin Novodomec,   Prizvaní:         Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor […]
2. septembra 2020

Zápisnica č. 4/2020 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 24. augusta 2020

Zápisnica_EK_24.08.2020
3. marca 2020

Zápisnica č. 2/2020 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici,konaného dňa 24. februára 2020

Zápisnica EK 24.02.2020
23. januára 2020

Zápisnica č. 1/2020 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 20. januára 2020

Zápisnica EK 20.01.2020
7. novembra 2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva, zo dňa 28. 10. 2019

Zápisnica EK 28.10.2019
7. októbra 2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva, zo dňa 30. 09. 2019

Zápisnica_EK_30.09.2019