Zápisnice komisie kultúry, športu a cestovného ruchu

16. septembra 2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry, športu a cestovného ruchu konaného dňa 21.8. 2019

  Prítomní: Marián Vojtko, Iveta Ceferová, Tomáš Heriban, Ondrej Horváth, Janka Volková, Peter Neuschl, Martin Varhaňovský, ako hostia Alexander Ferenčík a Marcel Nemec Program:   Kontrola uznesení Informácia – muzikál Malý […]
4. júna 2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry, športu a cestovného ruchu konaného dňa 22.5. 2019

Prítomní: Marián Vojtko, Iveta Ceferová, Tomáš Heriban, Martin Kapšo, Ondrej Horváth, Janka Volková, Peter Neuschl, Martin Varhaňovský, ako hosť Alexander Ferenčík. Program:   Kontrola uznesení Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny Správa o príprave […]
28. marca 2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry, športu a cestovného ruchu konaného dňa 20.3. 2019

Prítomní: Marián Vojtko, Iveta Ceferová, Martin Kapšo, Janka Volková, Dušan Privalinec, Peter Neuschl, Martin Varhaňovský, ako hostia Alexander Ferenčík. Program: Kontrola uznesení Návrh riešenia statickej dopravy v meste Kremnica (Skalka) Podujatia Kultúrneho […]
26. februára 2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry, športu a cestovného ruchu konaného dňa 20.2. 2019

Prítomní: Marián Vojtko, Iveta Ceferová, Tomáš Heriban, Janka Volková, Dušan Privalinec, Peter Neuschl, Martin Varhaňovský, ako hostia Alexander Ferenčík. Program:   Kontrola plnenia uznesení Nový jarmočný poriadok a zmena cenníka prenájmu plôch […]
15. januára 2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry, školstva a cestovného ruchu konaného dňa 9.1. 2019

Prítomní: Marián Vojtko, Iveta Ceferová, Tomáš Heriban, Martin Kapšo, Janka Volková, Dušan Privalinec, Peter Neuschl, Martin Varhaňovský, ako hostia Beáta Kirková a Alexander Ferenčík. Program: Rokovací poriadok komisie – schválenie Plán […]
29. októbra 2018

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 24.10. 2018

Prítomní: Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Zdeno Gális, Jozef Pacek Prítomných členov komisie privítala členka komisie p. Iveta Ceferová. Informovala  o prácach na lanovom mostíku na via ferrate. Realizácia a finalizácia prác je […]
28. augusta 2018

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 15.8. 2018

Prítomní: Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Zdeno Gális, Jozef Pacek, Alexander Ferenčík, Beáta Kirková Program: Organizácia parkovania na parkovisku Jeleň Doplnenie návrhu na ocenenie Rôzne   Prítomných členov komisie privítala sekretárka […]
12. júna 2018

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 23.5. 2018

Prítomní: Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Martin Kapšo, Zdeno Gális, Ivana Uhríková, Jozef Pacek,  Alexander Ferenčík, Program: Informácia o návrhoch na ocenenia v rámci osláv 690. výročia mesta Informácia o discgolfovom ihrisku Pozvanie zástupcov […]