Zápisnice komisie kultúry, športu a cestovného ruchu

2. júna 2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry, športu a cestovného ruchu konaného dňa 25.5.2020

Prítomní: Marián Vojtko, Iveta Ceferová,  Tomáš Heriban, Ondrej Horváth, Janka Volková, Peter Neuschl, Martin Varhaňovský Program: Kontrola plnenia uznesení Kremnické noviny Informácia o príprave letnej turistickej sezóny 2020 – služby, cyklobus […]
29. mája 2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry, športu a cestovného ruchu konaného dňa  15.1.2020

Prítomní: Marián Vojtko, Iveta Ceferová,  Tomáš Heriban,Martin Kapšo, Janka Volková,  Martin Varhaňovský a hostia Michal Polčako a Erik Urgela. Program: Kontrola plnenia uznesení Mestská telocvičňa, stretnutie so zástupcami VKondícií Plán […]
29. mája 2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry, športu a cestovného ruchu konaného dňa  19.2.2020

Prítomní: Marián Vojtko, Iveta Ceferová,  Tomáš Heriban, Janka Volková, Dušan Privalinec, Martin Varhaňovský Program: Kontrola plnenia uznesení   Vyhodnotenie CR v roku 2019 – návrhy pre rok 2020   Družobná spolupráca […]
11. novembra 2019

Zápisnica z rokovania komisie kultúry, športu a cestovného ruchu, konanej dňa 23.10.2019

Prítomní: Iveta Ceferová, Janka Volková, Marián Vojtko, Peter Neuschl, Tomáš Heriban, ako hostia Michal Polačko, Erik Urgela   Predseda komisie Marián Vojtko privítal prítomných a skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Svoju […]
3. októbra 2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry, športu a cestovného ruchu konaného dňa 25.9. 2019

Prítomní: Marián Vojtko, Iveta Ceferová,  Janka Volková, Martin Varhaňovský, Dušan Privalinec,  ako hosť Ivan Petráš   Program:   Kontrola uznesení Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny Rozpočet na rok 2020 v oblastiach kultúra, […]
16. septembra 2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry, športu a cestovného ruchu konaného dňa 21.8. 2019

Prítomní: Marián Vojtko, Iveta Ceferová, Ondrej Horváth, Janka Volková, Peter Neuschl, Martin Varhaňovský, ako hostia Alexander Ferenčík a Marcel Nemec Program:   Kontrola uznesení Informácia – muzikál Malý princ (pozvaný p. Marcel Nemec) […]
4. júna 2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry, športu a cestovného ruchu konaného dňa 22.5. 2019

Prítomní: Marián Vojtko, Iveta Ceferová, Tomáš Heriban, Martin Kapšo, Ondrej Horváth, Janka Volková, Peter Neuschl, Martin Varhaňovský, ako hosť Alexander Ferenčík. Program:   Kontrola uznesení Vyhodnotenie zimnej turistickej sezóny Správa o príprave […]
28. marca 2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry, športu a cestovného ruchu konaného dňa 20.3. 2019

Prítomní: Marián Vojtko, Iveta Ceferová, Martin Kapšo, Janka Volková, Dušan Privalinec, Peter Neuschl, Martin Varhaňovský, ako hostia Alexander Ferenčík. Program: Kontrola uznesení Návrh riešenia statickej dopravy v meste Kremnica (Skalka) Podujatia Kultúrneho […]