Zápisnice komisie kultúry, športu a cestovného ruchu

28. februára 2018

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 21.2. 2018

Prítomní: Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Martin Kapšo, Zdeno Gális,  Alexander Ferenčík, Veronika Chrienová, Program: Informácia o výške príspevku na úpravu tratí Informácia o projekte Jarabica Informácia o oslavách 690. výročia založenia mesta Kremnica […]
29. januára 2018

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 17.1. 2018

Prítomní: Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Roman Béreš, Štefan Drozd, Alexander Ferenčík, Peter Hyža, Slavomír Hrúza, Beata Kirková, Peter Neuschl Program: Príspevok na úpravu tratí a úprava bežeckých tratí Žiadosť o podporu pri […]
29. novembra 2017

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 22. 11. 2017

Prítomní: Iveta Ceferová, Zdeno Gális, Miloš Bíreš, Jozef Pacek, Veronika Chrienová, Beáta Kirková Vo veci prerokovania materiálu Rok Kremnice 2018, ktorý vypracovala poslankyňa MsZ Mgr. Klára Štroffeková: Komisia  n e […]
7. novembra 2017

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 25. 10. 2017

Prítomní: Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Zdeno Gális, Miloš Bíreš, Prítomných členov komisie privítal predseda p. Kapšo.   Vo veci možnosti rozšírenia počtu bytov v správe MsBP komisia odporúča: zaoberať sa možnosťou […]
25. septembra 2017

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 22. 9. 2017

Prítomní: Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Jozef Pacek,Zdeno Gális, Veronika Chrienová, Alexander Ferenčík Prítomných členov komisie privítal predseda p. Kapšo a odovzdal slovo p. Chrienovej. Tá informovala o plánovaných oslavách Svetového dňa cestovného […]
7. septembra 2017

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 23. 8. 2017

Prítomní: Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Ivana Uhríková, Veronika Chrienová, Alexander Ferenčík Program: Informácia o oslavách Svetového dňa cestovného ruchu v Kremnici Informácia o Mestských slávnostiach 2017 Koordinácia podujatí v meste Kremnica […]
30. mája 2017

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 24. 5. 2017

Prítomní: Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Ivana Uhríková, Zdeno Gális, Veronika Chrienová, Hana Zlatošová, Ján Fakla, Roman Vykysalý, Pavol Kelley, Dalibor Schmidt, Roman Béreš Program: Zhodnotenie uplynulej sezóny dotácií […]
28. marca 2017

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 22.3. 2017

Prítomní: Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Ivana Uhríková, Jozef Pacek, Zdeno Gális, Veronika Chrienová, Hana Zlatošová Program: 1. Informácia o Kremnickom jarmoku 2. Rôzne – informácie o projektoch CR Prítomných členov […]