Zápisnice komisie pre posudzovanie konfliktu záujmov

28. augusta 2015

Zápisnica č. 01/2015 zo zasadnutia komisie konfliktu záujmov mesta Kremnica

Zápisnica č. 01/2015 zo zasadnutia komisie konfliktu záujmov mesta Kremnica zo dňa: 25.08.2015 so začiatkom o 15,30 hod v Malej radnej sieni MsÚ v Kremnici Vo veci: Kontrola a posúdenie […]