Zápisnice komisie pre ZPOZ

13. apríla 2012

Zápisnica 01/2012 zo zasadnutia Komisie ZPOZ zo dňa 21. 03. 2012

P r í t o m n í: Ing. Klára Popová, Viera Mišíková, Dušan Privalinec, Valéria Bulíčková, Ľubica Négerová Začiatok zasadnutia: 16.30 h Ukončenie zasadnutia: 18.30 h Sekretárka: Ľubica Négerová […]