Zápisnice komisie školstva a mládeže

9. novembra 2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie školstva a mládeže zo dňa 21.10.2020

Zápisnica z komisie školstva a mládeže 21.10.2020
9. novembra 2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie školstva a mládeže zo dňa 23.09.2020

Zápisnica z komisie školstva a mládeže 23.09.2020
9. novembra 2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie školstva a mládeže zo dňa 19. 02. 2020

Zápisnica z komisie školstva a mládeže 19.02.2020
3. februára 2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie školstva a mládeže zo dňa 15. 01. 2020

Komisia školstva a mládeže pri MsZ v Kremnici Prítomní: Členovia komisie a hostia podľa priloženej prezenčnej listiny Program zasadnutia: Otvorenie Návrh VZN o výške finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa […]
11. novembra 2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie školstva a mládeže zo dňa 23. 10. 2019

Komisia školstva a mládeže pri MsZ v Kremnici   Prítomní: Členovia komisie a hostia podľa priloženej prezenčnej listiny   Program zasadnutia: Otvorenie Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2020 Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti […]
24. októbra 2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie školstva a mládeže zo dňa 01. 10. 2019

Prítomní: Členovia komisie a hostia podľa priloženej prezenčnej listiny   Program zasadnutia: Otvorenie Materská škola – riešenie situácie okolo revíznej správy, možnosti riešenia Informácia o stave finančných prostriedkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej […]
22. augusta 2019

Zápisnica z komisie školstva a mládeže zo dňa 20. 08. 2019

Komisia školstva a mládeže   Prítomní: Členovia komisie podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program: Otvorenie Informácie k 4. zmene rozpočtu (MŠ) Informácie o dohodovacom konaní Informácie k finančným prevodom z OU BB […]
26. apríla 2019

Zápisnica z komisie školstva a mládeže zo dňa 24. 04. 2019

Prítomní: Členovia komisie podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program: Otvorenie Návrh VZN o poplatkoch zákonných zástupcov detí a žiakov v školských jedálňach        od 1.9.2019 podľa nových stravovacích tabuliek Návrh […]