Zápisnice komisie školstva a mládeže

11. novembra 2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie školstva a mládeže zo dňa 23. 10. 2019

Komisia školstva a mládeže pri MsZ v Kremnici   Prítomní: Členovia komisie a hostia podľa priloženej prezenčnej listiny   Program zasadnutia: Otvorenie Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2020 Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti […]
24. októbra 2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie školstva a mládeže zo dňa 01. 10. 2019

Prítomní: Členovia komisie a hostia podľa priloženej prezenčnej listiny   Program zasadnutia: Otvorenie Materská škola – riešenie situácie okolo revíznej správy, možnosti riešenia Informácia o stave finančných prostriedkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej […]
22. augusta 2019

Zápisnica z komisie školstva a mládeže zo dňa 20. 08. 2019

Komisia školstva a mládeže   Prítomní: Členovia komisie podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program: Otvorenie Informácie k 4. zmene rozpočtu (MŠ) Informácie o dohodovacom konaní Informácie k finančným prevodom z OU BB […]
26. apríla 2019

Zápisnica z komisie školstva a mládeže zo dňa 24. 04. 2019

Prítomní: Členovia komisie podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program: Otvorenie Návrh VZN o poplatkoch zákonných zástupcov detí a žiakov v školských jedálňach        od 1.9.2019 podľa nových stravovacích tabuliek Návrh […]
26. marca 2019

Zápisnica z komisie školstva a mládeže zo dňa 19. 03. 2019

Komisia školstva a mládeže   Prítomní: Členovia komisie podľa priloženej prezenčnej listiny a pozvaní riaditelia škôl a ŠZ Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program: Otvorenie Program odpadového hospodárstva – Program obce Kremnica na […]
18. februára 2019

Zápisnica z komisie školstva a mládeže zo dňa 13. 02. 2019

Komisia školstva a mládeže Prítomní: Členovia komisie podľa priloženej prezenčnej listiny a pozvaní riaditelia škôl a ŠZ Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program: Otvorenie Príprava VZN o dotáciách mesta na školské zariadenia – originálne […]
31. januára 2019

Zápisnica z komisie školstva a mládeže zo dňa 15. 01. 2019

Komisia školstva a mládeže Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program: Otvorenie Správy o činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Príprava materiálu na výberové konanie na riaditeľa CVČ […]
25. septembra 2018

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 13. 09. 2018

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová         Program: Otvorenie Návrh 5. zmeny rozpočtu 2018 Návrhy do rozpočtov na rok 2019 Školské výkazy Správy o hospodárení škôl a školských zariadení Informácie […]