Zápisnice komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky

8. januára 2021

Zápisnica č.16 z per rollam hlasovania komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 22.12.2020

Členovia komisie boli dňa 21.12.2020 mailom vyzvaní na hlasovanie do  22.12.2020 do 10,00 hod.  za nasledovný poradovník. Poradovník na pridelenie 1 izbového bytu na Ulici Československej armády 265/60 Lukáš P. […]
8. decembra 2020

Zápisnica č.15 z mimoriadneho zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 28.11.2020

Členovia komisie: MUDr. Radovan Junas MHA, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, Marián Vojtko DiS.art, Mgr. Eva Hrončová Prejednanie sociálnych vecí Eduard B.   požiadal dňa 27.11.2020 o príspevok na […]
21. októbra 2020

Zápisnica sociálnej komisie zo dňa 19.10.2020.

Zápisnica
19. augusta 2020

Zápisnica č. 12 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 17.8.2020

Začiatok zasadnutia komisie: 10,00  h Ukončenie zasadnutia komisie 11,00 h Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art, Mgr. Eva Hrončová Ospravedlnení : Mgr. Roman […]
20. mája 2020

Zápisnica č. 11 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 18.5.2020

Začiatok zasadnutia komisie: 13,00  h Ukončenie zasadnutia komisie 14,00 h Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, Marián Vojtko DiS.art, Mgr. Eva Hrončová Ospravedlnení […]
3. marca 2020

Zápisnica č. 10 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 17.2.2020

Začiatok zasadnutia komisie: 16,00  h Ukončenie zasadnutia komisie   17,00 h Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, Marián Vojtko DiS.art, Mgr. Eva Hrončová Ospravedlnení […]
23. januára 2020

Zápisnica č. 9 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 13.1.2020  

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h Ukončenie zasadnutia komisie   16,05 h Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, Marián Vojtko DiS.art Ospravedlnení : Mgr. Eva […]
28. októbra 2019

Zápisnica č. 8 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 21.10.2019

 Začiatok zasadnutia komisie: 14,00  h Ukončenie zasadnutia komisie 15,25 h Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Roman Brhlík, Ospravedlnení : Marián Vojtko […]