Zápisnice komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky

25. septembra 2019

Zápisnica č. 7 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 23.09.2019  

Začiatok zasadnutia komisie: 9,00  h Ukončenie zasadnutia komisie  9,40 h Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Ing. Lenka Reichlová, Marián Vojtko DiS.art., Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová Ospravedlnení : Mgr. Roman […]
3. septembra 2019

Zápisnica č. 6 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 26.08.2019

Začiatok zasadnutia komisie: 14,00  h Ukončenie zasadnutia komisie  15,10 h Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Ing. Lenka Reichlová, Mgr. Roman Brhlík, Marián Vojtko DiS.art.,Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová Ospravedlnení : […]
22. mája 2019

Zápisnica č. 5 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 20.05.2019

Začiatok zasadnutia komisie: 16,00  h Ukončenie zasadnutia komisie  16,20 h Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Ing. Lenka Reichlová, Mgr. Roman Brhlík, Marián Vojtko DiS.art. Ospravedlnení: Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová […]
14. mája 2019

Zápisnica č. 4 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 23.04. 2019

Začiatok zasadnutia komisie: 16,00  h Ukončenie zasadnutia komisie: 17,00 h Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Iveta Ceferová, Ing. Lenka Reichlová, Mgr. Roman Brhlík, Mgr. Eva Hrončová Ospravedlnený: Marián Vojtko DiS.art., […]
26. marca 2019

Zápisnica č. 3 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 18.03.2019

  Začiatok zasadnutia komisie: 16,00  h Ukončenie zasadnutia komisie: 17,40 h Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art.,  Ing. Lenka Reichlová, Mgr. Roman Brhlík, Mgr. Eva Hrončová […]
11. marca 2019

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 18.02.2019

  Začiatok zasadnutia komisie: 16,00  h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,50 h Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art.,  Ing. Lenka Reichlová, Mgr. Roman Brhlík, Ospravedlnený: Mgr. Eva […]
17. januára 2019

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 14.01.2019

Začiatok zasadnutia komisie: 16,00  h Ukončenie zasadnutia komisie: 17,00 h Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art.,  Ing. Lenka Reichlová, Mgr. Roman Brhlík, Mgr. Eva Hrončová Ospravedlnený: […]
24. októbra 2018

Zápisnica č. 32 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 22.10.2018

Začiatok zasadnutia komisie: 15,00 h Ukončenie zasadnutia komisie:  15,45 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Dana Blahyjová, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnený: / […]