Zápisnice komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky

19. augusta 2020

Zápisnica č. 12 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 17.8.2020

Začiatok zasadnutia komisie: 10,00  h Ukončenie zasadnutia komisie 11,00 h Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Marián Vojtko DiS.art, Mgr. Eva Hrončová Ospravedlnení : Mgr. Roman […]
20. mája 2020

Zápisnica č. 11 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 18.5.2020

Začiatok zasadnutia komisie: 13,00  h Ukončenie zasadnutia komisie 14,00 h Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, Marián Vojtko DiS.art, Mgr. Eva Hrončová Ospravedlnení […]
3. marca 2020

Zápisnica č. 10 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 17.2.2020

Začiatok zasadnutia komisie: 16,00  h Ukončenie zasadnutia komisie   17,00 h Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, Marián Vojtko DiS.art, Mgr. Eva Hrončová Ospravedlnení […]
23. januára 2020

Zápisnica č. 9 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 13.1.2020  

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h Ukončenie zasadnutia komisie   16,05 h Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, Marián Vojtko DiS.art Ospravedlnení : Mgr. Eva […]
28. októbra 2019

Zápisnica č. 8 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 21.10.2019

 Začiatok zasadnutia komisie: 14,00  h Ukončenie zasadnutia komisie 15,25 h Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Roman Brhlík, Ospravedlnení : Marián Vojtko […]
25. septembra 2019

Zápisnica č. 7 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 23.09.2019  

Začiatok zasadnutia komisie: 9,00  h Ukončenie zasadnutia komisie  9,40 h Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Ing. Lenka Reichlová, Marián Vojtko DiS.art., Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová Ospravedlnení : Mgr. Roman […]
3. septembra 2019

Zápisnica č. 6 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 26.08.2019

Začiatok zasadnutia komisie: 14,00  h Ukončenie zasadnutia komisie  15,10 h Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Ing. Lenka Reichlová, Mgr. Roman Brhlík, Marián Vojtko DiS.art.,Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová Ospravedlnení : […]
22. mája 2019

Zápisnica č. 5 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej politiky a bezpečnosti mesta dňa 20.05.2019

Začiatok zasadnutia komisie: 16,00  h Ukončenie zasadnutia komisie  16,20 h Prítomní: MUDr. Radovan Junas MHA, Ing. Lenka Reichlová, Mgr. Roman Brhlík, Marián Vojtko DiS.art. Ospravedlnení: Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová […]