Zápisnice komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky

22. augusta 2018

Zápisnica č. 30 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 13.08.2018

Začiatok zasadnutia komisie: 15,00  h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,30 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík Ospravedlnený: MUDr. Dana Blahyjová, MUDr. Radovan Junas Sekretárka […]
28. mája 2018

Zápisnica č. 29 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 21.05.2018

Začiatok zasadnutia komisie: 15,00  h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,30 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, MUDr. Radovan Junas, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík Ospravedlnený: Sekretárka […]
27. marca 2018

Zápisnica č. 28 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 19.03. 2018

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,00 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, MUDr. Radovan Junas, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, Ospravedlnený: Sekretárka […]
26. februára 2018

Zápisnica č. 27 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 19.02.2018

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,20 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Radovan Junas, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, Ospravedlnený: MUDr. Dana Blahyjová Sekretárka […]
18. januára 2018

Zápisnica č. 26 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 15.01.2018

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h Ukončenie zasadnutia komisie: 15,50 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, Ospravedlnený: MUDr. Radovan Junas Sekretárka […]
29. novembra 2017

Zápisnica č. 25 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 20.11.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h Ukončenie zasadnutia komisie: 15,40 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnená: / […]
24. októbra 2017

Zápisnica č. 24 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 23.10.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h Ukončenie zasadnutia komisie:16,16 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnená: MUDr. Dana Blahyjová Sekretárka komisie: […]
27. septembra 2017

Zápisnica č. 23 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 18.09.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h Ukončenie zasadnutia komisie:16,15 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Dana Blahyjová, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnení: – Sekretárka […]