Dochádzka poslancov vo volebnom období 2018 – 2022

 

 

Iveta

 Ceferová

Marián

Vojtko

Dušan

Privalinec

Martin

Kapšo

Janka

Volková

Viera
Vaská

od
11.6.2020  Tibor Ferenčík

Ondrej

Horváth

Martin

Novedomec
od
07.01.2021
Šťefan Drozd

Alexander

Sekaj

Radovan

Junas

Tomáš

Heriban

23.04.02.2021UUUNNUUUNUU
22.07.01.2021UUUUNUUUUUU
21.12.11.2020UUNUUUUUUUN
20.15.10.2020UUNUUUUUUUU
19.17.9.2020UUUUNUUUUUU
18.13.8.2020UUUUUUNNUNU
17.11.6.2020UUUNUUUUUNU
16.14.5.2020UUNUUUNUNUU
15.16.4.2020UUUUUNNNNUU
14.12.03.2020UUUNUNNUNUU
13.06.02.2020UUUNNUNUNUU
12.12.12.2019UUUUNUUUNUU
11.14.11.2019UUUNNUUUUUU
10.17.10.2019UUUUUUUUUUU
9.19.09.2019UUUUUUNUNUU
8.13.06.2019UUUUUUUUUUU
7.16.05.2019UUUUNUUUUNU
6.11.04.2019UUUUNUUUUUU
5.14.03.2019UUNUUUUUNUU
4.07.02.2019UUUUUUUUNUU
3.10.01.2019UUUUUNNNUUU
2.12.12.2018UUUUUUUNUUN

1.

06.12.2018

U

U

U

U

U

 U

U

U

U

U

U

%

 

100 %90,90%90,9090,9072,7290,9081,8181,8172,7290,9090,90