Dochádzka poslancov vo volebnom období 2018 – 2022

 

 

Iveta

 Ceferová

Marián

Vojtko

Dušan

Privalinec

Martin

Kapšo

Janka

Volková

Viera

Vaská

Ondrej

Horváth

Martin

Novedomec

Alexander

Sekaj

Radovan

Junas

Tomáš

Heriban

13.06.02.2020UUUNNUNUNUU
12.12.12.2019UUUUNUUUNUU
11.14.11.2019UUUNNUUUUUU
10.17.10.2019UUUUUUUUUUU
9.19.09.2019UUUUUUNUNUU
8.13.06.2019UUUUUUUUUUU
7.16.05.2019UUUUNUUUUNU
6.11.04.2019UUUUNUUUUUU
5.14.03.2019UUNUUUUUNUU
4.07.02.2019UUUUUUUUNUU
3.10.01.2019UUUUUNNNUUU
2.12.12.2018UUUUUUUNUUN

1.

06.12.2018

U

U

U

U

U

 U

U

U

U

U

U

%

 

100 %90,90%90,9090,9072,7290,9081,8181,8172,7290,9090,90