Múzeá, inštitúcie, firmy

Múzeá

NBS – Múzeum mincí a medailí, Štefánikovo nám. 11/21, 045/6780301
Expozícia štátnej mincovne, Štefánikovo nám. 25/24, 045/6787875
Expozícia lyžovaniaSlovenské olympijské a športové múzeum, Štefánikovo nám. č. 14, 02/44372427
Banské Múzeum, Banská cesta 803/27, 045/6743 144
Múzeum Gýča, Štefánikovo nám. 14, 0908 160 684

Kino

Kino Akropola, P. Križku 393/10, 0908 038 415

Úrady

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, pracovisko Kremnica
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica – Kancelária Kremnica
Štátny archív v Banskej Bystrici pracovisko archív Kremnica

Farské úrady

Evanjelický, P.Križku 394/12, tel. 045/6742 737
Rímsko-katolícky, Štefánikovo námestie 3/5, tel. 045/6742 423

Bezpečnosť

Obvodné oddelenie policajného zboru, Angyalova 483/16, tel. 158, 045/6743 634
Hasičský a záchranný zbor Žiar nad Hronom, tel. 150, 045/6732 222

Banky

VÚB, a.s., len bankomat, Medzibránie
Slovenská sporiteľňa, a.s., Dolná 84/36, tel. 045/6742 024, bankomat
Prima banka Slovensko, len bankomat, Zechenterova 330

Organizácie

Slovenská pošta š.p., Zechenterova 326/1, tel. 045/6742 001
Stredoslovenská vodárenská spol. a.s.,Továrenská 654/12, tel. 045/6742 002
Železnice SR, ČSA 226/87, tel. 045/6743 330
Slovenská správa ciest – údržba, Včelín, tel.045/6742 842
Stredoslovenská energetika – poruchová linka: 0800 159 000

Top Firmy

ELBA Kremnica – strojárenstvo, vysokonapäťové armatúry
Mincovňa Kremnica – sedem storočí nepretržitej výroby minciarskych produktov
Kremnická banská spoločnosť – ťažba a spracovanie bentonitov
ZAL – Zlievareň Alzlievarenstvo hliníkových zliatin
Brik – výroba nábytku

Občianske združenia

Evidenciu občianskych združení