Inzercia

Kontakt

noviny@kremnica.sk
0908 296 312
Veronika Chrienová

Inzerciu je možné osobne vybaviť v Kultúrnom a informačnom centre mesta alebo na vyššie uvedených kontaktoch.

 

Cenník inzercie v Kremnických novinách

( uznesenie MsZ číslo 23/1102 ):

Celá strana: 400 €
1/2 strany: 200 €
1/4 strany: 100 €
1/8 strany: 50 €
1/16 strany: 25 €
Riadková inzercia: 0,20 €/slovo
Spomienka na zosnulého: 2,5 €
Oznam o úmrtí a poďakovanie po pohrebe sa nespoplatňujú.
Blahoželanie, jubileum, poďakovanie: 2,5 €
Vyhotovenie grafického návrhu: 10 €

Zľavy:

za čiernobielu inzerciu: 50 %
za opakovanie: mínus 10 % každé opakovanie

 
KN-inzercia-formáty