Komisie mestského zastupiteľstva

Termíny zasadnutí komisií a Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2021

Komisia
sociálna, zdravotná, bytovej politiky a bezpečnosti mesta
Komisia
školstva a mládeže
Komisia
Kultúry, športu a cestovného
ruchu
Komisia
ekonomická, výstavby, ŽP a odpadového
hospodárstva
Predloženie materiálovKomisia mestských lesov  a dotačná komisiaMestské
zastupiteľstvo
11.01.202112.01.202113.01.202118.01.202128.01.202101.02.20104.02.2021
15.02.202116.02.202117.02.20122.02.202104.03.202108.03.202111.03.2021
22.03.202123.03.202124.03.202129.03.202108.04.202112.04.202115.04.2021
19.04.202120.04.202121.04.202126.04.202106.05.202010.05.202113.05.2021
17.05.202118.05.202119.05.202124.05.202103.06.202107.06.202110.06.2021
30.08.202131.08.202101.09.202106.09.202116.09.202120.09.202123.09.2021
27.09.202128.09.202129.09.202104.10.202114.10.2021 18.10.202121.10.2021
25.10.202126.10.202127.10.202101.11.202111.11.202115.11.202118.11.2021
Komisia pre posudzovanie konfliktu záujmov
Dušan Privalinec
Iveta Ceferová
Komisia mestských lesov a dotačná komisia

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík – predseda
Iveta Ceferová
Ing. Tomáš Heriban
Mgr. Ondrej Horváth
MUDr. Radovan Junas MHA
Mgr. Martin Kapšo
Dušan Privalinec
Mgr. Alexander Sekaj
Marián Vojtko DiS. art.
Ing. Janka Volková

Komisia ekonomická, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

Ing. Tomáš Heriban – predseda
Mgr. Ondrej Horváth
Iveta Ceferová
Ing. Marek Kurka
Ing. Dušan Makovický

Komisia sociálna, zdravotná, bytovej politiky a bezpečnosti mesta

MUDr. Radovan Junas – predseda
Iveta Ceferová
Marián Vojtko DiS. art.
Mgr. Eva Hrončová
Mgr. Roman Brhlík
Ing. Lenka Reichlová

Komisia kultúry, športu a cestovného ruchu

Marián Vojtko DiS. art. – predseda
Mgr.. Martin Kapšo
Ing. Janka Volková
Mgr. Ondrej Horváth
Ing. Tomáš Heriban
Iveta Ceferová
Dušan Privalinec
Mgr. Peter Neuschl
Martin Varhaňovský

Komisia školstva a mládeže

Mgr. Alexander Sekaj – predseda
Mgr. Martin Kapšo
Dušan Privalinec
Mgr. Peter Weiss
Mgr. Igor Kríž
Ing. Mgr. Mária Slašťanová

Komisia ZPOZ

Marián Vojtko DiS. art., Dušan Privalinec, Iveta Ceferová, Mgr. Klára Štroffeková,
Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ľuba Ďurčová, Ľubica Négerová, Petra Miková, JUDr. Margaréta  Chlebová, Mgr. Viera Krásna, Zuzana Fodorová, Mgr. Eva Jackuliak, Mgr. Veronika Gašparíková, Mgr. Nikola Nižník, Matilda Olbrichtová, Zuzana Lancková, Iveta Hromadová, Svetlana Šverhová.