Komisie mestského zastupiteľstva

Termíny zasadnutí komisií a Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2020

Komisia

sociálna, zdravotná, bytovej politiky a bezpečnosti mesta

Komisia

školstva a mládeže

Komisia

Kultúry, športu a cestovného

ruchu

Komisia

ekonom., výstavby, ŽP a odpad.hosp.

Predloženie materiálovKomisia mestských lesov  a dotačná komisiaMestské

Zastupiteľstvo

       
13.01.202015.01.202015.01.202020.01.202030.01.202003.02.202006.02.2020
17.02.202019.02.202019.02.202024.02.202005.03.202009.03.202012.03.2020
23.03.202025.03.202025.03.202030.03.202009.04.202014.04.202016.04.2020
20.04.202022.04.202022.04.202027.04.202007.05.2020 11.05.202014.05.2020
18.05.202020.05.202020.05.202025.05.202004.06.202008.06.202011.06.2020
       
17.08.202019.08.202019.08.202024.08.202010.09.202014.09.202017.09.2020
21.09.202023.09.202023.09.202028.09.202008.10.2020 12.10.202015.10.2020
19.10.202021.10.202021.10.202026.10.202005.11.202009.11.202012.11.2020

 

Komisia pre posudzovanie konfliktu záujmov

Mgr. Ing. Martin Novodomec (KDH) – predseda
Dušan Privalinec
Iveta Ceferová

Komisia mestských lesov a dotačná komisia

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík – predseda
Ing, Viera Vaská – predseda dotačnej komisie
Iveta Ceferová
Ing. Tomáš Heriban
Mgr. Ondrej Horváth
MUDr. Radovan Junas MHA
Mgr. Martin Kapšo
Mgr. Ing. Martin Novodomec
Dušan Privalinec
Mgr. Alexander Sekaj
Marián Vojtko DiS. art.
Ing. Janka Volková

Komisia ekonomická, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

Ing. Tomáš Heriban – predseda
Ing. Viera Vaská
Mgr. Ing. Martin Novodomec
Mgr. Ondrej Horváth
Iveta Ceferová
Ing. Marek Kurka
Ing. Dušan Makovický

Komisia sociálna, zdravotná, bytovej politiky a bezpečnosti mesta

MUDr. Radovan Junas – predseda
Iveta Ceferová
Marián Vojtko DiS. art.
Mgr. Eva Hrončová
Mgr. Roman Brhlík
Ing. Lenka Reichlová

Komisia kultúry, športu a cestovného ruchu

Marián Vojtko DiS. art. – predseda
Mgr.. Martin Kapšo
Ing. Janka Volková
Mgr. Ondrej Horváth
Ing. Tomáš Heriban
Iveta Ceferová
Dušan Privalinec
Mgr. Peter Neuschl
Martin Varhaňovský

Komisia školstva a mládeže

Mgr. Alexander Sekaj – predseda
Mgr. Martin Kapšo
Ing. Mgr. Martin Novodomec
Dušan Privalinec
Mgr. Peter Weiss
Mgr. Igor Kríž
Ing. Mgr. Mária Slašťanová

Komisia ZPOZ

Marián Vojtko DiS. art., Dušan Privalinec, Iveta Ceferová, Mgr. Klára Štroffeková,
Mgr. Eva Hrončová, Mgr. Ľuba Ďurčová, Ľubica Négerová, Petra Miková, JUDr. Margaréta  Chlebová, Mgr. Viera Krásna, Zuzana Fodorová, Mgr. Eva Jackuliak, Mgr. Veronika Gašparíková, Mgr. Nikola Nižník, Matilda Olbrichtová, Zuzana Lancková, Iveta Hromadová, Svetlana Šverhová.