Koncepcie samosprávy

Veronika Chrienová, Zuzana Tileschová

14.12.2017

 

Kultúrne a informačné centrum Kremnica
Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Kremnici
2018

 

Obsah

Ciele. 3

Analýza ponuky. 3

Aktuálna situácia. 6

Analýza dopytu. 9

Priority koncepcie rozvoja cestovného ruchu v roku 2017. 9

Ciele

Rozvoj cestovného ruchu v meste Kremnica má stúpajúci charakter, ktorý má potenciál zaobchádzať s komplexnými stratégiami. Koncepcia cestovného ruchu definuje základné, dlhodobé ciele rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica:

 

 • Budovanie imidžu Kremnice ako destinácie cestovného ruchu
 • Zvýšenie návštevnosti a zvýšenie počtu prenocovaní mikroregiónu Kremnice

 

Súčasťou tohto dokumentu sú priority rozvoja CR v meste a analýza možností ich plnenia v príslušnom kalendárnom roku. Zhodnotenie plnenia priorít uplynulého roka bude efektívnym východiskom pre určenie si priorít v ďalšom roku.

Predpoklady pre rozvojové aktivity cestovného ruchu dokumentuje aj návrh územného plánu mesta Kremnica. Základná vízia územného plánu mesta je v súlade s víziou jeho strategického plánu (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta) stanovená tak, aby Kremnica bola mestom spokojných obyvateľov, mestom čistým, bezpečným, zdravým, ekologicky príťažlivým, vzdelaným, kultúrnym, komunikujúcim, prosperujúcim a dodržujúcim princípy trvalo udržateľného rozvoja. Územný plán chce túto víziu naplniť najmä využitím prirodzených daností mesta, jeho komparatívnych výhod a disponibilných (potenciálnych) rozvojových predpokladov.

Základom prirodzeného rozvojového potenciálu, identity a rozvoja Kremnice je jej história, zhmotnená ideovo, ale aj v jej urbanistickej štruktúre a v jej stavebných pamiatkach a v pamiatkach a pozoruhodnostiach historickej banskej (ťažobnej a spracovateľskej) činnosti. Ďalším prirodzeným rozvojovým potenciálom mesta je jeho svojrázne, príťažlivé a osobitne kvalitné prírodné prostredie. Obidva tieto faktory predurčujú Kremnicu za významné stredisko cestovného ruchu, turizmu, športovo – rekreačných a rekreačných aktivít, ktoré sa vo vzájomnej symbióze prelínajú a navzájom dopĺňajú.

 

Analýza ponuky

Kultúrno-poznávací cestovný ruch

Kremnica ponúka množstvo kultúrno-historických pamiatok, expozícií, ako aj sprístupnených živých prevádzok a  kultúrno-spoločenských podujatí, o ktoré turisti prejavujú záujem najmä v letnej sezóne.

Expozície, múzeá, pamiatky:

 • NBS – Múzeum mincí a medailí a príslušné expozície
 • Expozícia Mincovne Kremnica
 • Banské múzeum Štôlňa Andrej
 • Múzeum gýča
 • Slovenský olympijský výbor – Slovenské olympijské a športové múzeum
 • Banské technické a historické pamiatky
 • Architektúra

 

Signifikantné kultúrne a športové podujatia:

 • Hudba pod diamantovou klenbou
 • Kremnický hradný organ
 • Kremnické gagy
 • Dobýjanie mesta Kremnica a Kremnický jarmok
 • Mestské slávnosti – oslavy výročia mesta
 • Kremnická slávnosť vína
 • Biela stopa
 • Big Air v meste (letná aj zimná verzia)
 • Majstrovstvá Slovenska a preteky Slovenského pohára v behu na lyžiach
 • Veľká cena Kremnice

Podujatia najmä v letnej sezóne výrazne ovplyvňujú počet návštevníkov mesta, čo sa odráža ako v počte prenocovaní, tak aj v náraste využívania služieb, ktoré poskytujú podnikatelia v oblasti cestovného ruchu.

Šport a turistika

Pre Kremnicu a okolie je charakteristická atraktívna príroda, terén a klíma vhodné pre zimné športy, turistiku. Športovo-rekreačný cestovný ruch je nosným počas hlavných sezón. Centrom letnej rekreácie je najmä kúpalisko Katarína, letná turistika sa uskutočňuje v priestore Kremnických vrchov. Strediskom zimných športov je Skalka – ako stredisko zjazdového, ale najmä bežeckého rekreačného aj pretekárskeho lyžovania.

Skalka má vynikajúcu polohu v rámci Slovenska. Je najbližším lyžiarskym strediskom s kvalitnými snehovými podmienkami zo západného Slovenska, ale aj od všetkých južných regiónov. Výborné podmienky pre letnú ako aj zimnú turistiku ho radia do skupiny slovenských stredísk s celoročným využitím. Vďaka nadmorskej výške 1 232 m.n.m. má zabezpečené prírodné snehové podmienky a okrem toho je ideálnym miestom na kondičné pobyty športovcov. Turistov a horských cyklistov lákajú desiatky kilometrov trás rôznej náročnosti. K dispozícii je 5 vlekov a štvorsedačková lanovka, 5 km zjazdových tratí rôznej náročnosti. Nadmorská výška 1 232 m. n. m. je ideálnym miestom na sústredenia športovcov počas celého roku. V roku 2017 k atrakciám na skalke pribudla náučná zaistená cesta (via ferrata) Komín. Trasa sa začína na Peknej vyhliadke, vedie hrebeňovou červenou turistickou značkou. Obľúbenou atrakciou na trase je Tunel, ktorý bol rekonštruovaný pred 2 rokmi. Via ferrata je jednosmerná a má 3 cesty: Komín s obťažnosťou C, Trubačova veža B a Výzva, ktorá je svojou obťažnosťou E najťažšou doteraz vybudovanou via ferratou na Slovensku. Na zaistenej ceste čaká návštevníka 420 m lán s výškou skalných ciest 80 m.

K ceste patrí aj krátka via ferrata na skale Jánošíkova diera s obťažnosťou B, ktorá je určená pre rodičov s deťmi. Turisti tiež môžu naraziť na boulderové steny, ktoré ponúkajú možnosti lezenia s rôznou obťažnosťou.

Čistý horský vzduch a k tomu Relax centrum, ktoré poskytuje možnosti na šport aj v prípade akéhokoľvek nepriaznivého počasia. Vnútorná viacúčelová hala na kolektívne športy, squash, bowling, kvalitne vybavené fitness centrum, bazén a sauny sú po celý rok pripravené poslúžiť profesionálnym i rekreačným športovcom.

V exteriéri je možnosť športovať na 6 vonkajších ihriskách, trávnatej ploche rozmeru futbalového ihriska. In-line dráha s dĺžkou až 1800 metrom je vytvorená s použitím špeciálneho asfaltového povrchu určeným na kolieskové korčule a kolieskové lyže. Umiestnenie dráhy v lesnom prostredí jej pridáva na výnimočnosti a atraktivite. Návštevník má možnosť voliť si alternatívne okruhy podľa obtiažnosti. Trať je v zákrutách klopená a má tri miesta nástupu a výstupu. V zime slúži dráha ako trať na bežecké lyžovanie s možnosťou večerného osvetlenia.

Aktuálna situácia

Počas roka 2017 prebiehal v Kultúrnom a informačnom centre prieskum návštevníkov mesta Kremnica formou dotazníkov. Vyhodnotenie prieskumu poskytuje analytický pohľad na priemerného návštevníka mesta a jeho preferencie počas pobytu.

 

Cieľové skupiny návštevníkov Kremnice tvoria:

 • rodiny s deťmi – uprednostňujú komfort, bezpečnosť a spoločne strávený čas
 • mladí – hľadajúci zábavu, zážitky a dobrodružstvo, najmä ako účastníci výletov a lyžiarskych zájazdov
 • dôchodcovia ako účastníci organizovaných zájazdov (ktorí prídu špeciálne do Kremnice, príp. výlet spoja s Banskou Štiavnicou, alebo sú na pobytoch v okolitých kúpeľoch)
 • organizované skupiny školákov, ktorí absolvujú jednodňové školské výlety

 

Profil typického návštevníka Kremnice:

° Je Slovák

° je vo veku 30 – 50 rokov 

° je to žena

° cestuje s rodinou

° cestuje autom

° dôvodom jeho návštevy je poznávanie alebo šport

° strávi tu 1 deň

° predpokladá opätovnú návštevu mesta

 

Z analýzy cestovného ruchu v Kremnici v letnej sezóne 2017 vyplýva niekoľko čísel:

 

 1. Návštevnosť zariadení
 1. Júl

MMM – 8 429

MK –  2 384

KIC – 4 832

 1. August

MMM – 9 390

MK – 2 572

KIC – 4 914

 

 1. Počet prenocovaní – doplníme

Júl – 1407

August – 1539

 

 1. Návštevnosť kultúrnych podujatí

Kremnický jarmok – cca 3500

Kremnické gagy – cca 10 000

Rodinné podujatia na Skalke – cca 500/podujatie

 

Sezónna návštevnosť

Návštevnosť NBS – Múzea mincí a medailí oproti letnej sezóne 2015 klesla o necelých 17%, návštevnosť Mincovne Kremnica a KIC Kremnica zostala bez väčších zmien oproti minulému roku. Pokles návštevnosti v NBS je možné vysvetliť zatvoreným kúpaliskom v letnej sezóne 2017, uzavretím cesty I/65 či interným dôvodom NBS – MMM.

Letná sezóna Kremnice bola úspešná z hľadiska vysokej návštevnosti podujatí Letný Big Air v meste, Kremnický jarmok, Kremnické gagy. Tieto tri kľúčové letné podujatia sú významným činiteľom pozitívneho marketingu mesta a propagácie.

Zatvorenie kúpaliska a uzavretá cesta v smere na Martin boli najväčšími úskaliami letnej sezóny 2017. Najmä nedostupné kúpalisko spôsobilo u návštevníkov mesta značnú frustráciu, situáciu pocítili najmä ubytovacie a reštauračné zariadenia, ktoré hlásili výrazné zvýšenie zrušených pobytov. Zatvorené kúpalisko malo výrazný vplyv na počet prenocovaní v letnej sezóne, ktoré kleslo až o 27% oproti sezóne 2016. Najväčší podiel na nízkom čísle mal zatvorený kemping pri kúpalisku, problémy však mali aj ostatné ubytovacie zariadenia.

Ďalším ukazovateľom, ktorý vyplýva z dotazníka KIC Kremnica a návštevnosti MMM – Múzea mincí a medailí, je nižšia návštevnosť mesta mimo letnej sezóny. Situácia sa však oproti minulému roku zlepšila najmä vďaka podujatiam ako zimný Big Air v meste, Kremnická Jazzda a Kremnická slávnosť vína, ktoré sú kľúčovými v budovaní imidžu Kremnice ako destinácie celoročného charakteru.

Dôležitým strediskom zimného cestovného ruchu je Skalka, v zimnej sezóne najmä vďaka bežeckým tratiam. Z návštevnosti Relax centra na Skalke vyplýva, že záujem práve o bežecké lyžovanie rapídne stúpa. Tomu sa prispôsobuje aj intenzívna úprava tratí a podnikateľská činnosť – na Štadióne Rudolfa Čillíka pribudol bufet. Okrem bežeckého lyžovania je záujem aj o via ferratu, ktorú je možné navštevovať celoročne.

 

Služby

V ponuke ubytovacích  kapacít v Kremnici sú zastúpené rôzne druhy zariadení.

V Kremnici sú ubytovacie, stravovacie a informačné služby sústredené predovšetkým do centra mesta, niektoré ubytovania na súkromí sa nachádzajú v okrajových častiach mesta.

V ponuke sú:

 • hotely, penzióny, turistické ubytovne, ubytovanie na súkromí,
Ubytovacie zariadeniePočet lôžok
Hotel Golfer67
Hotel Centrál40
Turist. ubytovňa  Veterník70
Penzión Stefanshof32
Penzión Kremnica18
Penzión Veža20
Apartments and Suites Kremnica10
Villa vita12
villa tourmaline16
Penzión Soler10
RZ Toliar76
Privátne ubytovanie 50
Penzión Guldiner75
Chata Limba120
Hotel Minciar135
Chata na Skalke26
 • reštaurácie, pizzerie, kaviarne, vinárne, cukrárne, pohostinstvá,
 • v meste je jedno informačné centrum, cestovná kancelária.

Súčasný počet a skladba ubytovacích zariadení sú pre rozvojové aktivity mesta nepostačujúce. Chýbajú kapacity kvalitného a dostupného ubytovania, hotel Veterník má charakter skôr turistickej ubytovne. Počas signifikantných podujatí je ponuka ubytovania výrazne nepostačujúca.

Ponuka gastronomických špecialít je vcelku široká, v ponuke sú aj špecializované reštaurácie. V obmedzenej miere je zastúpená aj typická slovenská kuchyňa. Problém zostáva flexibilita prevádzkovateľov a s tým súvisiaca prevádzková doba zariadení, tiež kvalita obsluhy, prostredie, ponuka a pod.

 

Analýza dopytu

Štruktúra turistov počas hlavnej sezóny je rôznorodá. V štruktúre júnových turistov prevládajú školské organizované zájazdy, ďalej školy v prírode a tiež skupiny dôchodcov, ktorí využívajú aj sprievodcovské služby. Všeobecne môžeme konštatovať, že v júni prevažujú organizované skupiny. V období júl, august  prevláda individuálna turistika – a to najmä rodiny s deťmi, často vrátane starých rodičov. Prichádzajú najmä za poznávaním a v menšej miere za turistikou.

Vyššia augustová návštevnosť je spôsobená konaním festivalu Kremnické gagy, kedy aj otváracie hodiny sú prispôsobené počtu návštevníkov v meste, a tiež v roku 2017 podujatím letný Big Air v meste.

Počas zimnej sezóny je zvýšený záujem o ubytovanie, stravu a služby na Skalke, kde je hlavná bežecká a lyžiarska sezóna.

 

Priority koncepcie rozvoja cestovného ruchu v roku 2018 a ich realizácia

 

 1. oslavy 690. výročia založenia mesta Kremnica

Organizácia Mestských slávností je hlavným podujatím v procese budovania pozitívneho vzťahu k mestu zo strany obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta. Tradíciu Mestských slávností v podobe, ako ich poznáme dnes, odštartovalo mesto Kremnica a Kultúrne a informačné centrum Kremnica v roku 2016 pri príležitosti 688. výročia založenia mesta. V roku 2018 bude Kremnica oslavovať okrúhle 690. výročie založenia. Pri tejto príležitosti pripravujeme komplexný dvojdňový program, ktorého súčasťou budú aj prizvaní hostia z partnerských miest a mikroregiónu Kremnica. Cieľom mestských slávností je osláviť založenie mesta s domácimi, ale aj s návštevníkmi Kremnice. V hlavnom dvojdňovom programe zapájame aj iné organizácie a inštitúcie v meste. Počas celého roka by sa mali podujatia s dohodnutými inštitúciami a samozrejme mestské podujatia niesť pod hlavičkou 690. výročia, ktoré má pre tento účel vytvorené vlastné logo.

Spôsob realizácie: veľký dvojdňový program v polovici septembra k najväčším oslavám výročia, podpora podujatí počas roka pod hlavičkou 690. výročia

Termín: rok 2018

Rozpočet: 25 000€ – dvojdňový sept. program, ďalšie výdavky podľa jednotlivých podujatí

Zodpovední:  KIC, mesto Kremnica, zapojené inštitúcie

 

 1. Vytvorenie a realizácia príťažlivých turistických atrakcií

Problémom cestovného ruchu v Kremnici stále zostáva nedostatočný záujem turistov o strávenie viacerých nocí v meste. V letnej sezóne 2017 k tejto štatistike nepridalo ani zatvorené kúpalisko, ktoré odradilo turistov od strávenia dovolenky v Kremnici a okolí. Prioritou teda naďalej zostáva vytvorenie atraktívnych podmienok, resp. podpora podnikateľskej či inej činnosti v tomto smere.

Spôsob realizácie: v tomto bode sa otvárajú možnosti realizácie tak pre podnikateľské subjekty, ako aj pre Kultúrne a informačné centrum.

 1. Analýza a vyhodnotenie návštevnosti mesta Kremnica na základe štatistík mestských organizácií a podnikateľských subjektov v CR.

Zodpovední: koordinátor CR

Termín: ročne

 1. Vytvorenie priaznivých podmienok pre realizáciu nápadov v oblasti atrakcií cestovného ruchu či už na Skalke alebo v Kremnici. Podpora by sa zo strany mesta mala týkať najmä propagácie, ale aj realizácie. Ide aj o aktívne vyhľadávanie možností zatraktívnenia mesta pre turistov (vytvorenie oddychových letných zón v meste, sprístupnenie nových atrakcií, napr. Bellov dom, atď.). Podpora realizácie projektov v oblasti cestovného ruchu, ako napríklad turistická zóna „Jarabica“ v spolupráci s Mestskými lesmi.

Termín: počas roka 2018

Zodpovední: KIC Kremnica, mesto Kremnica, koordinátor CR

 

 1. Existujúce turistické trasy a náučné chodníky je potrebné renovovať, čo sa týka značenia, ale aj sprístupnenia terénu. Nevyhnutná je komunikácia s Mestskými lesmi, Klubom turistov, s cyklistami, Horskou službou a pod.

Termín: letná sezóna 2018

Rozpočet: v spolupráci s menovanými organizáciami

Zodpovední: mesto Kremnica, KIC Kremnica

 

 1. Doplnkové služby dotvárajúce zážitok návštevníka, s ktorými je možné pracovať flexibilne aj mimo úrovne pripravených balíčkov a zájazdov. K tomu patrí aj ich primeraná propagácia. Doplnkové služby je potrebné pripraviť v spolupráci s podnikateľskými subjektmi a združeniami v cestovnom ruchu v Kremnici, ktorí môžu v spolupráci s KIC Kremnica vytvoriť platformu pre širšiu kreatívnu základňu. Medzi doplnkové služby môže patriť napríklad: ukážky ľudových remesiel, ochutnávky domácich špecialít, sezónne atrakcie, tematické prechádzky (trasa z vtáčej perspektívy a pod.).

Termín: letná sezóna 2018

Zodpovední: koordinátor CR

 

 1. Riešenie alternatívnych vodných plôch s možnosťou letného kúpania sa v súvislosti s problematickou budúcnosťou termálneho kúpaliska Katarína. V spolupráci s Mestskými lesmi, prípadne v spolupráci s podnikateľskými subjektmi, hľadať riešenie chýbajúcej vodnej plochy v Kremnici formou napr. prírodných jazier.

Termín: letná sezóna 2018

Zodpovední: koordinátor CR, KIC

 

 1. Udržiavanie pozitívneho imidžu mesta

Budovanie imidžu Kremnice ako destinácie cestovného ruchu je hlavnou prioritou koncepcie CR aj pre rok 2018. S pozitívnym marketingom mesta začalo KIC v roku 2017 formou intenzívnej propagácie, zapájania médií do diania v meste.

Spôsob realizácie:

 1. Intenzívna propagácia a marketing – v roku 2017 KIC predstavilo nový dizajn manuál mesta, ktorý výrazne prispel k budovaniu vlastnej identity Kremnice. V roku 2018 by mal byť ukončený proces implementácie nového dizajnu do propagačných materiálov mesta. Vzhľadom k rôznym novinkám v oblasti cestovného ruchu (via ferrata, plánované zmeny na Skalke – viď prioritu č. 4) je potrebné propagáciu zamerať na celkový imidž mesta ako destinácie pre turistov zaujímajúcich sa o športovú, ale aj kultúrnu či poznávaciu oblasť.

Rozpočet: 2 000€ – propagačné materiály, 500€ – reklama na sociálnych sieťach

 

 1. Organizácia rôznorodých podujatí, ktoré pomáhajú k predstaveniu Kremnice ako destinácie vhodnej na akýkoľvek zážitok. Sú to letné signifikantné tradičné podujatia (KG, BAvM…), ale aj menšie podujatia pre doplnenie atmosféry (rodinné podujatia na Skalke, koncerty pod šírym nebom…). Organizácia Mestských slávností je hlavným podujatím v procese budovania pozitívneho vzťahu k mestu zo strany obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta.

Termín: počas roka 2018

Zodpovední: koordinátor CR, KIC Kremnica

 

 1. Udržiavanie verejného priestranstva (udržiavanie čistoty v meste, estetizácia verejného priestranstva – v spolupráci s oddelením mestskej zelene a oddelením technických služieb, ako aj s Mestskými lesmi)

Termín: počas roka 2018

Zodpovední: koordinátor CR

 

 1. Budovanie pozitívneho imidžu mesta prostredníctvom informačných kanálov mesta a projektov so inštitúciami v meste, budovanie pozitívneho vzťahu obyvateľov k mestu (pozitívny PR prostredníctvom Kremnických novín, webovej stránky a sociálnych sietí mesta).

Termín: počas roka 2018

Zodpovední: koordinátor CR

 

 1. Transparentnosť, mediálna komunikácia (využívanie možností a príležitostí pre komunikáciu s médiami v každej situácii a pri každej téme, otvorenosť v komunikácii s médiami).

 

 1. Budovanie imidžu Skalky ako destinácie bežeckého lyžovania a turistiky

Skalka so svojimi bežeckými traťami je vyhľadávanou destináciou fanúšikmi tohto športu. K budovaniu cestovného ruchu na Skalke prispieva neustále obohacovanie areálu o nové atrakcie a lákadlá pre turistov. V roku 2017 bola vybudovaná najťažšia via ferrata na Slovensku práve na Skalke, čo turizmus v horskej oblasti ešte zintenzívnilo. Popularita bežeckého lyžovania takisto prispieva k exponovanosti Kremnických vrchov, čo je nutné využiť v prospech či už mestského Relax centra na Skalke, no najmä v prospech zhodnocovania cestovného ruchu v Kremnici a okolí. Na Skalke je potrebných niekoľko krokov:

 

 1. Doriešiť infraštruktúru cestovného ruchu – parkovacie plochy a ich udržiavanie, dobudovanie chodníkov, osvetlenia, dobudovať priestorový informačný systém, drobná infraštruktúra

Termín: 2018

Rozpočet:  3 500€ na osvetlenie

Zodpovední: KIC Kremnica

 

 1. Hľadať formy financovania, úpravy a spoplatnenia využívania bežeckých tratí – súbežne hľadať možnosti na udržiavanie parkovísk

Termín:  priebežne

Zodpovední: KIC Kremnica, mesto Kremnica

 

 1. Zintenzívniť marketing strediska – marketingová a mediálna podpora, predaj nálepiek, dizajn manuál Skalky, propagácia Skalky aj mimo sezóny prostredníctvom podujatí, mediálna podpora organizovaných podujatí – Biela stopa, Majstrovstvá Slovenska, preteky Slovenského pohára. Rozvíjanie, dopĺňanie a udržiavanie stránky skalka.kremnica.sk, kde sa primárne budú zobrazovať informácie z meteočidla a tiež predpoveď počasia, stav upravenosti tratí, postupne to bude komplet portál strediska Skalka.

Termín: priebežne

Rozpočet: propagačný film o via ferrate – 2 000€, podujatia Letný deň s Kubíkom a Hybaj na Skalku – 2 700€

Zodpovední: KIC Kremnica, koordinátor CR

 

 1. Vyhľadávať a budovať doplnkové služby v oblasti, ktoré udržia návštevníkov na Skalke dlhší čas. Zároveň podporovať iniciatívy takéhoto zamerania.

Termín: 2018

Rozpočet: 3 000€ – opičia dráha – hľadať zdroje mimo rozpočtu KIC

Zodpovední: KIC Kremnica, koordinátor CR

 

 1. Podpora signifikantných podujatí

Hudba pod diamantovou klenbou, Kremnický hradný organ, Kremnické gagy, Dobýjanie mesta Kremnica a Kremnický jarmok, Kremnická slávnosť vína, Big Air v meste a Biela stopa sú signifikantnými podujatiami v Kremnici, ktoré každoročne prilákajú merateľné množstvo návštevníkov. Prioritou rozvoja cestovného ruchu v Kremnici je podpora tradičných aj novovzniknutých podujatí, ktoré majú potenciál zvýšiť počet turistov v meste, ako aj počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach. Profity z návštevnosti mesta počas signifikantných podujatí pociťujú podnikateľské subjekty v cestovnom ruchu, ale aj  mesto a jeho organizácie (miestna daň z ubytovania, zisky KIC Kremnica…).

V roku 2017 sa počas letnej sezóny uskutočnilo podujatie letný Big Air v meste, ktoré do mesta prilákalo tisícky návštevníkov, rovnako ako jeho zimný variant. Dôležitou súčasťou koncepcie rozvoja cestovného ruchu je aj podpora nových podujatí, ktoré si našli svoju cieľovú skupinu (Kremnická Jazzda, Kremnická slávnosť vína)

Spôsob realizácie: marketingová a mediálna podpora, finančná podpora, organizačná pomoc a podpora

Termín: rok 2017

Zodpovední: KIC Kremnica, koordinátor CR, mesto Kremnica