Kontakt na technického prevádzkovateľa

Technický prevádzkovateľ

YARD STUDIO s.r.o.

Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: +421 903 500 083

e-mail: support@yardstudio.eu

web: www.yardstudio.eu

Webhosting zabezpečuje:

Atlantis Systems s.r.o.,

Gorkého 6,

811 01 Bratislava,

email: trade@atlantis.sk