Kremnické noviny

Kremnické noviny, informačník samosprávy mesta Kremnica, vychádzajú od roku 1991 a sú distribuované zadarmo v odberných miestach:
1. Kultúrne a informačné centrum mesta
2. Mestský úrad, kancelária prvého kontaktu
3. Pobočka Slovenskej pošty v Kremnici
4. N-press – trafika na Nám. SNP

Vychádzajú v náklade 1500 kusov. Články, fotografie, námety posielajte na adresu noviny@kremnica.sk. Redakcia KN si vyhradzuje právo články krátiť, editovať, prípadne neuverejniť. Príspevky nie sú honorované.

Redakcia
Zodpovedná redaktorka: Veronika Chrienová – noviny@kremnica.sk, 0908 296 312 
Jazykové redaktorky: Ľuba Ďurčová, Zuzana Tileschová

Štatút Kremnických novín: platný od 01.01.2021 kliknite sem

Harmonogram Kremnických novín v roku 2021

MesiacUzávierkaDistribúcia
Január18.1.202129.1.2021
Február noviny nevychádzajú
Marec16.3.202126.3.2021
Apríl noviny nevychádzajú
Máj17.5.202128.5.2021
Jún noviny nevychádzajú
Júl noviny nevychádzajú
August16.8.2021                                   27.8.2021
September noviny nevychádzajú
Október18.10.202129.10.2021
November noviny nevychádzajú
December6.12.202117.12.2021