Kremnické noviny

Kremnické noviny, informačný mesačník samosprávy mesta Kremnica, vychádzajú od roku 1991 a zadarmo ich dostáva do schránky každá domácnosť v meste. Vychádzajú v náklade 2500 kusov. Články, fotografie, námety posielajte na adresu noviny@kremnica.sk. Redakcia KN si vyhradzuje právo články krátiť, editovať, prípadne neuverejniť. Príspevky nie sú honorované.

Redakcia
Zodpovedný redaktor: Veronika Chrienová – noviny@kremnica.sk 
Jazykový redaktor: Ľuba Ďurčová

Štatút Kremnických novín: kliknite sem

Kremnické noviny 2019

MesiacUzávierkaV schránkach
Január21.1.201931.1.2019
Február18.2.201928.2.2019
Marec18.3.201929.3.2019
Apríl15.4.201926.4.2019
Máj20.5.201931.5.2019
Jún17.6.201928.6.2019
Júl15.7.201926.7.2019
AugustNoviny nevychádzajú
September16.9.201927.9.2019
Október21.10.201931.10.2019
November18.11.201929.11.2019
December9.12.201920.12.2019