Logo na stiahnutie

V tejto časti si môžete stiahnuť oficiálne logo mesta Kremnica a jeho organizácií. Prosíme všetkých partnerov mesta, organizátorov podujatí či iné subjekty, ktoré majú záujem použiť naše logá, aby dodržiavali základné konvencie umiestnenia loga. Zároveň prosíme, aby ste výsledné materiály, na ktorých je použité logo mesta a jeho organizácií, poslali na schválenie na adresu

zverejnovanie@kremnica.sk

Minimálna veľkosť loga je 20 mm v prípade horizontálnej verzie a 30 mm v prípade vertikálnej verzie. Ostatné podmienky používania logotypu spolu s ochrannou zónou logotypu je možné nájsť v kompletnom dizajn manuály: Dizajn manuál

Logá na stiahnutie

Podmienky používania loga upravuje aj smernica mesta Kremnica 1/2017.