Kontakty

Sídlo a fakturačné údaje

Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica

IČO: 00320781
DIČ: 2020529676

Úradné hodiny:

Po-Ut   7,30 – 15,00

Streda  7,30 – 16,00

Štvrtok  nestránkový deň

Piatok    7,30 – 14,00

Pokladničné hodiny

Po-Ut   7,30 – 14,30

Streda  7,30 – 15,30

Štvrtok  nestránkový deň

Piatok    7,30 – 13,30

číslo slovenskej predvoľby: +421

Primátor mesta

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
0903 808 560
045/ 228 97 93
alexander.ferencik@kremnica.sk

Zástupkyňa primátora

Iveta Ceferová
0911 541 734
045/ 228 97 26
iveta.ceferova@kremnica.sk

Sekretariát primátora

Zodpovedná osoba podľa § 44, ods. 1,  písm. a) zákona č. 18/2018 Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zuzana Lancková
0914 161 961
045/ 228 97 92
zuzana.lanckova@kremnica.sk

Hlavná kontrolórka
Ing. Beata Kirková
045/228 97 25
beata.kirkova@kremnica.sk

Právny zástupca mesta
Mgr. Anna Pavlikovská
045/228 97 25
anna.pavlikovska@kremnica.sk

Autodoprava, civilná ochrana, informačné technológie
Jozef Valent
045/ 228 97 33
0910 912 644
jozef.valent@kremnica.sk

Oddelenie organizačné a správne

Vedúca oddelenia, matrika
Mgr. Ľuba Ďurčová
Mestský úrad:  045/ 228 97 12
Matričný úrad: 045/ 228 97 95
0903 515 794
luba.durcova@kremnica.sk
kancelária číslo 4

Úsek sociálnych vecí a zdravotníctva
Petra Miková
045/ 228 97 94
petra.mikova@kremnica.sk
kancelária číslo 1

Úsek evidencie obyvateľstva, zbor pre občianske záležitosti, osvedčovania listín a podpisov na listinách
Ľubica Négerová
045/ 228 97 97
0911 191 709
lubica.negerova@kremnica.sk
kancelária číslo 1

Podateľňa
Iveta Hromadová
045/ 228 97 14
0911 191 709
iveta.hromadova@kremnica.sk

Úsek opatrovateľskej služby                                            

Petrášová Mária, Príhodová Marta, Adela Guličková, Ľubica Ivanová , Žabková Mária, Novosadová Katarína, Daubnerová Fronková Ingrid, Kloudová Miroslava, Neuschlová Ľudmila, Dobrotková Katarína, Zelinová Petronela, Neuschlová Božena

Oddelenie ekonomických a podnikateľských aktivít

Vedúca oddelenia, úsek evidencie a inventarizácie hnuteľného majetku mesta a prideľovania dotácií:
Ing. Renáta Nováková
045/ 228 97 96
0904 447 410
renata.novakova@kremnica.sk
Kancelária číslo 8

Úsek účtovnej evidencie
Jana Peterková
045/ 228 97 71
jana.peterkova@kremnica.sk
Kancelária číslo 9

Marcela Benčová
045/ 228 97 24
marcela.bencova@kremnica.sk
Kancelária číslo 9

Úsek účtovnej evidencie a rozpočtu
Katarína Danková
045/228 97 42
katarina.dankova@kremnica.sk
kancelária číslo 9

Úsek správy daní a poplatkov
Ing. Dáša Olesová
045/ 228 97 29
0910 998 832
dasa.olesova@kremnica.sk
Kancelária číslo 3

Úsek poplatkov za komunálny odpad
Mária Kubíková
045/ 228 97 40
maria.kubikova@kremnica.sk
Kancelária číslo 3

Úsek mzdového účtovníctva mesta a personálnej práce a spracovania miezd predškolských a školských zariadení
Zdenka Buchalová
045/ 228 97 36
zdena.buchalova@kremnica.sk
Kancelária číslo 3

Úsek účtovnej evidencie (KIC, MŠ, ZUŠ)
Anna Segečová
045/ 228 97 35
anna.segecova@kremnica.sk
Kancelária číslo 7

Úsek podnikateľskej činnosti a obchodu a správy, evidencie a inventarizácie nehnuteľného majetku mesta
Ivana Antalová
045/ 228 97 28
ivana.antalova@kremnica.sk
Kancelária číslo 8

Úsek pokladne mesta
Eva Hromadová
045/ 228 97 17
eva.hromadova@kremnica.sk
Kancelária číslo 2

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Vedúca oddelenia, projektový manažér pre investičnú výstavbu
Ing. Jana Kyselicová
045/ 228 97 75
0903 545 179
jana.kyselicova@kremnica.sk
Kancelária číslo 10

Stavebný úrad a úsek výstavby mesta
Miriam Rajchmanová
045/ 228 97 32
0911 545 179
miriam.rajchmanova@kremnica.sk
Kancelária číslo 11

Stavebný úrad a úsek výstavby mesta
Žofia Urgelová
045/ 228 97 99
0911 545 179
zofia.urgelova@kremnica.sk
Kancelária číslo 11

Úsek stavebného poriadku
Ing. Jaroslava Sedláčková
045/ 228 97 23
0911 545 179
jaroslava.sedlackova@kremnica.sk
Kancelária číslo 10

Mgr. Veronika Gašparíková
045/ 228 97 16
0911 545 179
veronika.gasparikova@kremnica.sk

Oddelenie školstva, kultúry a športu

Referent OŠKŠ
Bc. Lenka Balážová
045/ 228 97 45
lenka.balazova@kremnica.sk
Kancelária číslo 7

Oddelenie mestskej zelene

Vedúca oddelenia
Ing. Andrea Mutňanská
045/ 670 06 25, 045/ 674 46 20
0911 218 133
andrea.mutnanska@kremnica.sk
Zechenterova 347/2

Oddelenie technických služieb

Vedúci oddelenia
Ing. Lucia Királyová
045/ 674 29 51
0905 921 426
lucia.kiralyova@kremnica.sk
Technické služby, Langsfeldova ulica

Po-Pia   6,00 – 14,00 hod

Úsek údržby verejného osvetlenia a mestského rozhlasu
Milan Hacek
045/ 674 29 51
0911 880 090

Ján Čuvara
0903 466 891
Technické služby, Langsfeldova ulica

Úsek komunálneho odpadu a čistoty mesta
Ján Ďurian
045/ 674 29 51
0903 542 172
Technické služby, Langsfeldova ulica

Kultúrne a informačné centrum, príspevková organizácia

Riaditeľka
Ing. Zuzana Tileschová
045/ 228 97 80
0908 726 622
zuzana.tileschova@kremnica.sk

Relax centrum Skalka
045/ 674 28 41

Mestské kultúrne stredisko
Pavla Križku 391/6
967 01 Kremnica

Kontakt na zasielanie príspevkov na webovú stránku mesta
zverejnovanie@kremnica.sk

Referentky KIC
Mgr. Greta Kapsdorferová
Miroslava Vojtková
045/ 228 97 80
045/ 674 28 56 – faxová linka
infocentrum@kremnica.sk

Mestské kultúrne stredisko / grafické návrhy, prenájmy miestostí MsKS, Kremnický jarmok – predajcovia
Svetlana Šverhová
045/ 228 97 86
0910 998 836
svetlana.sverhova@kremnica.sk

Mestské kultúrne stredisko / ozvučenie, technická správa MsKS
Richard Roth
045/ 228 97 86
0910 998 836
richard.roth@kremnica.sk

Mestský bytový podnik

Riaditeľka
Ing. Lenka Reichlová
045/ 674 24 71
lenka.reichlova@kremnica.sk

 

Mestská polícia

Náčelník MsPO
Mgr. Roman Brhlík
045/ 228 97 87

 

Základňa MsPO – operátor
045/ 228 97 88
mspolicia@kremnica.sk

Tiesňové volania a oznámenia: 24 h nepretržite, Po-Ne

Vybavovanie administratívy a iná agenda: 7,00 – 15,00 hod, Po-Pia