Cenníky prenájmov

Cenník za služby poskytované v klube Labyrint, Bellovom dome, kine Akropola a v mestskej telocvični:

[pdf] Cenník Labyrint, Bellov dom, Akropola, Telocvičňa.pdf

Cenník za služby poskytované v Mestskom kultúrnom stredisku:

[pdf] Cenník MsKS.pdf

Objednávka prenájmu priestorov v Mestskom kultúrnom stredisku:

[doc] Prenájom_MsKS.doc

 

Svetlana Šverhová – tel. 228 97 86, 0910 998 836
MsKS