Organizačné a správne oddelenie

Vedúca oddelenia: Mgr. Ľuba Ďurčová, 6782 795, kancelária číslo 2
Sekretariát primátorky: Zuzana Lancková, 6782 792, kancelária číslo 6
Úsek sociálnych vecí: Petra Miková, 6782794, kancelária číslo 2
Kancelária prvého kontaktu, podateľňa: Iveta Hromadová, tel.:6782714, kancelária číslo 1
Vodič: Jozef Valent, 6782715, kancelária číslo 1
Matrika, osvedčovania listín a podpisov na listinách, Valéria Bulíčková, 6782 795, kancelária číslo 2
Úsek evidencie obyvateľstva, zbor pre občianske záležitosti, Ľubica Négerová, 6782 797, kancelária číslo 2
Úsek opatrovateľskej služby: Mária Kolenčíková, Margita Majerová,  Matilda Nárožná, Katarína Vykysalá, Mária Páchniková, Janka Petrášová, Mária Petrášová, Valéria Vaňová, Jarmila Dragúňová
Aktivačné práce a menšie obecné služby : J. Dragúňová, MsÚ, č. 33, tel,6782715
Upratovačka: Anna Majerská