Organizačné a správne oddelenie

Organizačné a správne oddelenie:

Vedúca oddelenia, matrika: Mgr. Ľuba Ďurčová, tel.2289712, 2289795, kancelária číslo 4

Sekretariát primátorky: Zuzana Lancková, tel.2289792, kancelária číslo 6

Kancelária prvého kontaktu, podateľňa: Iveta Hromadová, tel.2289714, kancelária číslo 1

Vodič: Jozef Valent, 2289733, kancelária číslo 1

Úsek evidencie obyvateľstva, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, Zbor pre občianske záležitosti : Ľubica Négerová, tel.2289797, kancelária číslo 1

Úsek sociálnych vecí: Petra Miková, tel.2289794, kancelária číslo 1

Opatrovateľky: Mária Petrášová, Marta Príhodová, Eva Jurecsková, Mária Žabková, Katarína Dobrotková, Ingrid Daubnerová Fronková, Miroslava Kloudová, Katarína Novosadová, Petronela Zelinová, Ľudmila Neuschlová, Ľubica Ivanová, Božena Neuschlová

Upratovačka: Katarína Budáčová

 

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis  -2 €

Overenie  fotokópie z originálu listiny- 1 strana 2 €

Vybavíte v Kancelárii prvého kontaktu – kancelária č. 1  – Ľubica Négerová, lubica.negerova@kremnica.sk