Poslanci MsZ

Iveta Ceferová, Nezávislý kandidát
Zechenterova 349/6
0903 751 607
iveta.ceferova@kremnica.sk

 

Marián Vojtko, DiS.art., Nezávislý kandidát
Jula Horvátha 905/40
0911 770 898
marian.vojtko1@gmail.com
marian.vojtko@kremnica.sk

 

Dušan Privalinec, Nezávislý kandidát
dusan.privalinec@kremnica.sk
0905 728 812

 

Bc. Martin Kapšo, Nezávislý kandidát
Dolná 54/31
0905 103 410
martin.kapso@kremnica.sk

 

Ing. Janka Volková, Nezávislý kandidát
janka.volkova@kremnica.sk
0948021915

 

PaedDr. Tibor Ferenčík, Nezávislý kandidát
Dolná 96/62
0903 506 228

 

Mgr. Ondrej Horváth, Nezávislý kandidát
ondrej.horvath@kremnica.sk
0903 544 115

 

Štefan Drozd

 

 

Mgr. Alexander Sekaj, Nezávislý kandidát
Dolná 67/2
0911 440 683
alexander.sekaj@kremnica.sk

 

MUDr., MHA Radovan Junas, Kresťanskodemokratické hnutie
radovan.junas@kremnica.sk
Štefánikovo nám. 7/13
0901 710 144

 

Ing. Tomáš Heriban, Nezávislý kandidát
tomas.heriban@kremnica.sk
0910 968 821