Primátor

ferencik_primator

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

Zechenterova 362/36, Kremnica
Nar. 1. 4. 1978

Vzdelanie:
1984-1992 I. ZŠ Kremnica
1992-1996 Gymnázium Kremnica
1996-2001 Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica (odbor Verejná ekonomika a správa)
2003-2008 Právnická fakulta UMB Banská Bystrica (odbor Právo)
2013- Rigorózne konanie – Právnická fakulta UMB Banská Bystrica

Zamestnanie:
2004 – konateľ s.r.o.

Ostatné odbornosti:
Nemecký jazyk aktívne
Anglický jazyk aktívne (štátna skúška v.r. 2000)

Záujmy:
Poľovníctvo
Paragliding
Turistika